Skip to content

en strategi for fremtidens fabriksgulv?

Strategi og praksis: Den tyske forbundsregering er ved at sætte pen til papir på en ny ”fremtidsstrategi”, som skal øge Tysklands samlede innovationskraft. I Sydtyskland vil universiteter og forskningsinstitutioner ikke kun levere forskning og uddannelse af højeste kvalitet. De vil også træne og efteruddanne industrien, så Tyskland kan bevare sin konkurrenceevne i fremtiden. Den tilgang kan også være til inspiration for danske aktører.

Den tyske regering barsler med en ”fremtidsstrategi”. Intet mindre. En strategi, som skal fremtidssikre Tyskland, med forskning og innovation som midlerne til at nå dertil.

Et nødvendigt skridt, hvis man læser OECD’s seneste analyse af det tyske innovationssystem. Den indeholdt en løftet pegefinger: Hvis den tyske industri, på nøgleområder som automatisering, kemisk industri og pharma, skal bevare sin førerposition, kræver det mere agilitet og risikovillighed i innovationspolitikken.

hurtigere "transfer"

Det overordnede sigte er ambitiøst: De offentlige og private udgifter til forskning og udvikling skal nå 3,5% af BNP i 2025, mod 3,13% ved seneste opgørelse i 2021. Dette er markant højere end niveauet for F&U-investeringer i Danmark, som til sammenligning ligger på ca. 3%. Et nyligt offentliggjort udkast til Fremtidsstrategien – ”Zukunftsstrategie Forschung und Innovation” – kridter banen op.

For at nå i mål skal innovationsprocesserne speedes op gennem hurtigere viden- og teknologioverførsel – eller på tysk: ”(Wissens)Transfer”. På dette punkt minder OECD’s tysklandsdiagnose om den, et ekspertpanel i 2019 stillede det videnbaserede innovationssystem i Danmark: Nemlig, at der skal ske noget nyt for, at forskning og innovation kan komme hurtigere ud over rampen. Med Fremtidsstrategien leveres en del af det tyske svar i form af nogle nye, konkrete målsætninger på udvalgte innovationsparametre.

Bl.a. skal andelen af risikovillig kapital i relation til BNP skal stige, antallet af start-ups inden for højteknologisektoren og spin-outs fra de videregående uddannelsesinstitutioner skal øges. Dertil kommer, at flere kvinder skal gå iværksættervejen i fremtiden.

mens vi venter på fremtidsstrategien - erfaringer fra industry on campus camp

I oktober 2022 besøgte innovationscenteret i München, sammen med en delegation af repræsentanter fra det danske innovationsøkosystem, den sydvesttyske delstat og ”bil- og produktionsindustrimekka”, Baden-Württemberg. Det skete i regi af ICDK Münchens Industry on Campus Camp med fokus på strategisk forsknings- og innovationssamarbejde. 

Her fik vi syn for sagn om, hvordan universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder sammen finder løsninger nogle af de store udfordringer.  

I Karlsruhe har man f.eks. bygget en decideret forskningsfabrik – Karlsruhe Forschungsfabrik. Her arbejder universitetet og to Fraunhofer-institutter (forskningsinstitutioner med fokus på anvendt forskning og innovation) sammen med virksomheder om blandt andet at øge industriens, herunder SMV’ers, produktivitet. Det sker gennem forskning i kunstig intelligens og avanceret produktionsteknologi.

”Vores rolle er at træne og efteruddanne virksomheder. Målet er at fremtidssikre den tyske produktionsindustri”, fortalte professor Jürgen Fleischer, som leder Karlsruhe Institute of Technologies aktiviteter på forskningsfabrikken. 

Billede: Den danske Industry on Campus-delegation på møde med Karlsruhe Research Factory ved Karlsruhe Institute of Technology.

fremtidens 'made in germany' kræver nye boller på suppen

Karlsruhe Forschungsfabrik er indrettet som et moderne fabriksgulv, og en række virksomheder har placeret deres maskiner og testfaciliteter her. Idéen er at skabe et fundament, hvor forskerne og industrien er i øjenhøjde. ”Vi forsker i at gøre produktionen hurtigere og mere effektiv”, lød det fra Fleischer.

Centralt i aktiviteterne på Karlsruhe Forschungsfabrik er begrebet ”Overall Equipment Effectiveness” (OEE): Kongstanken er at opnå ”det perfekte fabriksgulv”, hvor produktionen glider 100% effektivt, intet materiale går til spilde, og kvaliteten er i top. ”Vi skal designe og indstille produktionen til den cirkulære økonomi, så alle materialer kan produceres, skilles ad igen og genanvendes. Det er absolut ikke tilfældet i dag”, lød beskeden.

De store udfordringer til trods gav det optimisme at se, hvordan sydtyske universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder arbejder på nye konkrete løsninger til gavn for industrien og samfundet. Inspiration om samarbejds- og forretningsmodeller, som også kan være relevante for danske forsknings- og innovationsaktører.

Se mere på ICDK Münchens platform for strategiske partnerskaber om forskning og innovation, ”Industry on Campus” på www.industryoncampus.com. Desuden har innovationscenteret udarbejdet en kortlægning af partnerskaber i Sydtyskland: https://ufm.dk/publikationer/2021/outlook-industry-on-campus-in-southern-germany

Innovationscenteret er på vej med en ny kortlægning om test- og demonstrationsfaciliteter i Sydtyskland. Læs mere i blogindlægget her: ICDK München: kortlægning af sydtyske testfaciliteter på vej.

Læs mere om ICDK München på innovationscentrenes website og følg med i ICDK Münchens aktiviteter på LinkedIn

Innovationsattachéensvigtigste take-aways fra Industry on Campus Camp, 26.-27. oktober 2022 i Stuttgart og Karlsruhe

Industry on Campus camp’en bragte ny læring om sydtyske forsknings- og innovationspartnerskaber:

  • Fælles faciliteter eller nye organisationsstrukturer kan være katalysatorer for nye former for innovationssamarbejde. Vi mødtes med Innovation Campus Mobility of the Future og Karlsruhe Research Factory, som begge er partnerskaber, hvor idéen er at nedbryde eksisterende siloer, og hvor man eksperimenterer med nye tilgange til offentlig-privat samarbejde om forskning og innovation.
  • ”Industrisamarbejde er kun interessant der, hvor forskningsinstitutioner og universiteter har en større viden end industrien”. Sådan lød det næsten enslydende fra de innovationspartnerskaber, vi mødtes med på turen. Sydtyske universiteter ser det som deres rolle at klæde industrien på til fremtiden.
  • Forskningsministeriet og Erhvervsministeriet i Baden-Württemberg, hvor Industry on Campus camp’en fandt sted, spiller en central rolle i at få koblet universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder. Dette gælder ikke mindst i forhold til finansiering af innovationsprojekter inden for Industri 4.0.
  • Samarbejde med virksomheder med base i Baden-Württemberg betyder meget for universiteter og øvrige forskningsinstitutioner, da en stor del af finansieringen til forskning og innovation er målrettet, og oftest begrænset til, delstatens aktører. Alligevel var der en åbenhed over for samarbejde med danske aktører på udvalgte områder.