Skip to content

ICDK München: kortlægning af sydtyske testfaciliteter på vej

Sydtyskland er langt fremme, når det gælder teknologisk innovation og samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder. Her kan test- og demonstrationsfaciliteter være en katalysator, når nye idéer og teknologi skal afprøves. ICDK München er på vej med en ny kortlægning af sydtyske faciliteter med inspiration til, hvordan de tyske erfaringer kan omsættes til en dansk kontekst.

samarbejde med vidensinstitutioner

Den sydlige del af Tyskland er karakteriseret ved en høj koncentration af videnintensive virksomheder samt universiteter og øvrige videninstitutioner. Sammen indgår de ofte i strategisk samarbejde om forskning og innovation.

Innovation Centre Denmark i München har indsigt i samarbejds- og forretningsmodeller, der indgår i offentlig-private innovationspartnerskaber. Det er særligt interessant for Danmark, bl.a. fordi det åbner op for nye typer samarbejder, når videninstitutioner og partnere fra industrien rykker ’under samme tag’. Dette sætter ICDK Münchens Industry on Campus-platform fokus på gennem videnudvikling og netværksopbygning mellem danske og tyske aktører. Innovationscenteret har bl.a. i en kortlægning fra 2021 undersøgt forskellige partnerskabskonstellationer og hvilken værdi, offentlige og private partnere får ud af denne type samarbejder.

kan danmark lære noget?

Men hvordan bringes testfaciliteter og øvrig infrastruktur i spil i offentlig-private innovationspartnerskaber i Sydtyskland? Og kan danske aktører lade sig inspirere af den sydtyske tilgang?

Netop dét har ICDK i samarbejde med Teknologisk Institut sat sig for at afdække i en rapport – en ’ICDK Outlook’ – som udkommer til efteråret.

Ud over et landkort over test- og demonstrationsfaciliteter byder Outlook’en på interviews og cases med udvalgte aktører, som står bag nogle af testfaciliteterne. Allerede nu kan ICDK München præsentere en række foreløbige konklusioner:

  • Fraunhofer-institutterne – en central aktør i det sydtyske testlandskab – har udviklet faste, skalérbare modeller for kortere og længerevarende samarbejder med virksomheder. Disse tilbydes som en konkret service, ofte med mulighed for at virksomhederne kan søge tilskud gennem vouchers og øvrige tilskudsprogrammer med delstatslig, national og EU-finansiering. Modeller, som genfindes og videreudvikles af andre.
  • Der findes flere tyske ’paraplyorganisationer’, der fungerer som indgange til flere forskellige testfaciliteter. Formålet er at gøre det klart for virksomheder, hvordan de kan benytte sig af såvel testkapacitet som knowhow. Ikke mindst ved at teknologiudvikling må forstås i den sammenhæng, den skal anvendes, for eksempel i et produktionssystem eller et energisystem.
  • De fleste af kortlægningens testfaciliteter ligger inden for Industri 4.0, produktionsteknologi og digitalisering, mens bæredygtighed i relation til grøn omstilling er godt på vej frem – i hvert fald i den måde, de sydtyske testfaciliteter præsenterer sig på.
  • Med andre ord centrerer faciliteterne sig om udvalgte sektorer, som er/kan blive en styrkeposition, hvorved der skabes samarbejdsincitamenter for aktører med interesse i de pågældende sektorer.

Foruden den kommende ICDK Outlook arrangerer ICDK München igen i år en to-dages Industry on Campus Camp fra 26.-27. oktober i Stuttgart og Karlsruhe. Her sætter innovationscenteret scenen for dialog og erfaringsudveksling mellem danske aktører – herunder universiteter, klynger og GTS’er – og sydtyske innovationspartnerskaber med særligt fokus på test og demonstration. Læs mere om det års camp: https://icdk.dk/our-locations/munich/industry-on-campus/IOC2022.

Læs også artiklen “Videnoverførsel 4.0”, som stiller skarp på den tyske forbundsregerings offensiv inden for digitalisering og grøn omstilling – bragt i Altinget, 17. marts 2022.

Hvis du vil vide mere om ICDK Münchens arbejde eller samarbejdsmuligheder, kan du kontakte, Innovationsattaché, Ulrik Kjølsen Olsen: [email protected]

Læs mere om Innovation Centre Denmark Münchens aktiviteter på ICDK's hjemmeside

Følg ICDK München på LinkedIn

Følg Innovation Centre Denmark på LinkedIn