Skip to content

Efter 5,5 år i München: Servus und auf Wiedersehen!

Efter 5,5 år i München: Servus und auf Wiedersehen!

Kriser er der nok af, og Tyskland er i den grad udfordret som industrination og ”Europas motor”. På både føderalt og delstatsniveau har man dog erkendt, at forskning og innovation er en vigtig del af svaret på, hvordan Tyskland ruster sig til fremtiden. I den proces er der særligt i Sydtyskland inspiration og samarbejdsmuligheder at hente for danske aktører, siger Ulrik Kjølsen Olsen, som takker af efter 5,5 år som innovationsattaché i München.

Tyskland er en af Danmarks to vigtigste handelspartnere, men også vores vigtigste forskningspartner: I EU’s store forsknings- og innovationsprogram, Horizon Europe, samarbejder danske aktører med flere universiteter og virksomheder end med partnere i noget andet land.

ICDK München har også bidraget ved at arrangere flere matchmaking-events, hvor vi har ageret Kirsten Giftekniv mellem danske og bayerske forskere og virksomheder. Et af arrangementerne førte til, at Aalborg Universitet fandt sammen med tyske og østrigske partnere i et Horizon-projekt om robotteknologi.

Én ting er EU-pengene – noget andet er det nationale forskningsgrundlag. I 2017 bekendte den daværende tyske forbundsregering sig til et mål om, at de offentlige og private udgifter til forskning og udvikling skulle stige til 3,5 procent i 2025. Dengang udgjorde de samlede tyske F&U-udgifter, som i Danmark, et beløb på lige omkring 3 procent af BNP.

Billede: Matchmaking-workshop med fokus på nye dansk-bayerske partnerskaber inden for robotteknologi og IKT i Horizon 2020. Workshoppen blev afholdt i samarbejde mellem ICDK München og Bavarian Research Alliance (BayFOR) den 29. november 2019.

Store ambitioner for forskning
I de sydtyske delstater er ambitionerne for innovationsindsatsen dog endnu højere. I Baden-Württemberg investeres 5,8 procent af BNP i forskning og udvikling – det højeste niveau i Europa. De private virksomheder, herunder i bilindustrien, står for den største del af bidraget. Den højtråbende delstat Bayern vil også være med: Gennem bl.a. den nye investeringsplan på 3,5 milliarder euro, Hightech Agenda Bayern, er forsknings- og innovationsbidraget større end nogensinde. Planen skal bl.a. bidrage til oprettelse af 13.000 nye studiepladser og 1.000 nye professorater i delstaten.

Gennem mine godt 5 år i München har det været fantastisk at opleve de store ambitioner for innovationsområdet, og tilsvarende store armbevægelser, i bl.a. Bayern. Udtrykket ”Laptop und Lederhosen” går igen i den politiske retorik: Teknologisk fremdrift skal sikre regionens fortsatte udvikling i den internationale konkurrence. Således er forskning og innovation øverst på især den delstatspolitiske dagsorden.

Billede: Midt i en corona-tid: Præsentation af det danske innovationsøkosystem på onlinekonferencen ”Science meets Industry: Quantum Computing” arrangeret af Baden-Württemberg International, 21. oktober 2021.

Samarbejde mellem forskning og industri
Hvordan styrker man samarbejdet mellem offentlige og private aktører, når det gælder forskning og innovation? Det er et centralt tema i Tyskland, ligesom i Danmark. Men tilgangen er anderledes.

Her fra Alpetoppen i München har det været interessant at se, hvordan private virksomheder, særligt store virksomheder som Bosch, BMW og Zeiss, indgår i nye, formaliserede partnerskaber med universiteter i Sydtyskland – ofte ved at rykke helt ind på universitetsområdet. De såkaldte ”Industry on Campus”-samarbejder er en mulighed for, at virksomheder kan komme endnu tættere på den nyeste forskning og teknologiske udvikling, samt dygtige studerende. Samtidig er det en mulighed for universiteterne til at komme i øjenhøjde med virksomhedernes topledelser, så de spørgsmål og temaer, man samarbejder om, både har forskningshøjde og samfundsrelevans.

De store, sydtyske virksomheder, som ofte er familieejede, er tit meget eksplicitte om deres behov for input fra universiteters og forskningsinstitutioners side. Det betyder, at de går direkte til de tyske universiteter og siger, ”skal vi lave en aftale?”. På den måde kanaliseres private midler direkte ind i universiteterne – frem for indirekte via private fonde.

Gennem platformen www.industryoncampus.com har ICDK München kortlagt Industry on Campus-partnerskaber i Sydtyskland, og dermed danske videninstitutioners og virksomheders muligheder for at samarbejde med dem. Desuden har vi specifikt undersøgt, hvordan test- og demonstrationsfaciliteter indgår i de partnerskaber, hvor blandt andre Fraunhofer-institutter og tekniske universiteter rækker ud til private virksomheder, herunder SMV’er.

Fremtidens vækstvirksomheder bygger på deeptech
Tilbage i 2006 satte Technische Universität München (TUM) sig for at være ”The Entrepreneurial University” i Europa og vandt en stor bevilling fra det tyske excellenceinitiativ. Udsagnet er i dag i høj grad en realitet, men indsatsen omkring iværksætteri fortsætter med uformindsket styrke. München er hjemsted for flere store entreprenørskabscentre, bl.a. det relativt nye Munich Urban Colab, som dannede rammen om ICDK Münchens innovationsevent under H.M. Dronningens besøg i november 2021.

Blandt de nyeste initiativer finder man TUM Venture Labs, som skal sikre, at iværksætteri fra forskere og studerende kan omsættes til skalérbar innovation og nye deeptech-startups. Venture Labs er universitetets forlængede innovationsarm og en mulighed for at bringe mere forskningstyngde og kapital – og dermed levedygtighed – ind i startups, før de bliver ”spundet ud af” campus og ind på verdensmarkedet.

Utallige danske og tyske delegationsbesøg, fysiske møder og onlineevents, samt deep-dives igennem de seneste 5 år har for mig understreget, at tyskerne er fantastiske samarbejdspartnere. Tyskerne er seriøse og vil vide, hvad de kan få ud af samarbejdet med danske aktører, inden dialogen indledes. Men så snart forventningsafstemningen er på plads, er der meget inspiration at hente i det tyske økosystem og særligt i innovationssamarbejdet mellem universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder. Det blev understreget under det ”Train-the-Trainer”-program i entreprenørskab og innovation, som ICDK München arrangerede for danske innovationseksperter medio juni 2023.

Billede: Delegationen af danske og tyske innovationseksperter til ”Train-the-Trainer: Entrepreneurship and Innovation” (12.-16. juni 2023), som ICDK München arrangerer i samarbejde med Otto Mønsteds Fond. Billedet er taget foran entreprenørskabscentret UnternehmerTUM.

Også fremover står innovationscentret klar til at bistå danske aktører med partnerskaber i Sydtyskland og ”DACH”-regionen. Marlis Erichsen overtager stafetten som innovationsattaché ved ICDK München pr. 1. august 2023.