Skip to content

Champions League for universiteter: Excellente forskningsmiljøer opnår hædersbevisning

57 tyske universitetsklynger blev for nylig tildelt millionbevillinger. Det skete som led i den tyske regerings Excellence-strategi, som støtter særligt fremragende forskningsmiljøer og giver dem international synlighed. Tredje fase er i gang siden initiativet startede i 2005. Denne blog gør status over den tyske elitesatsning. 

57 Universitetsklynger kæmper om prædikatet excellence cluster

Semifinalen i den tyske Champions League-turnering for universiteter er afgjort: 57 universitetsklynger blev udvalgt på baggrund af 88 indsendte ansøgninger.

Samlet har 32 evalueringspaneler bedømt de ansøgninger, som klarede cuttet til den sidste runde. Hele 90 % af de 400 evaluatorer kom fra udlandet.

Med bevillingen og prædikatet ”Excellence Cluster” følger en saltvandsindsprøjtning på mellem 3 og 7 mio. euro til de enkelte universiteter eller universitetsalliancer i de næste minimum 7 år, samt muligheden for at kvalificere sig til finalen: Konkurrencen om at blive udnævnt til ”Excellence-universitet”. Under den tyske Excellence-strategi er der samlet afsat 533 mio. euro hvert år i de kommende 7 år, hvilket understreger at der er tale om langsigtede forskningssatsninger.  

Hype om bevillingerne

Også denne gang har konkurrencen om de prestigefulde bevillinger været omgivet af en vis hype. Dette understreges af det lettelsens suk, som reaktionerne fra rektorer hos de universiteter, der har trukket sig succesrigt ud af konkurrencen, antyder.

”Vi er overbeviste om, at vores videnskabelige ekspertise vil hjælpe med at finde banebrydende svar på vores tids udfordringer”, udtaler rektorerne fra de tre Berlin-universiteter, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin og Technische Universität Berlin, som i alt løb med 7 bevillinger.

”Vi er meget lykkelige”, lyder det helt enkelt fra rektor for Ludwig-Maximilians Universität (LMU), Bernd Huber. LMU løb, med 4 bevillinger – i øvrigt alle til projekter sammen med det andet store München-universitet, Technische Universität München. 

Universitetet som kommerciel drivkraft 

Israel bugner af humus, falafel og venture kapital fonde. Derfor er det særligt beundringsværdigt, at TAU Ventures allerede i 2018, samme år som fonden blev etableret, tog prisen som Israels mest aktive fond, og året efter landede fonden i top fem for "Bedste VC'er i Israel". Fonden rider på en succes, der ifølge dem selv skyldes universitetsrelationen og naturligvis kvaliteten af virksomhederne. Universitetet giver en optimal og unik positionering i forhold til ”almindelige fonde”, for selvom venture kapital i Israel anses for ”kosher” på alle tænkelige leder og kanter, så vækker universitetsrelationen tillid og anses som et kvalitetsstempel, der automatisk får investorer til at sænke skuldrene.

Den psykologiske effekt er heller ikke at fornægte i TAU Ventures succes, der ser ud til at fortsætte. Bakket op af investorer fra USA, Canada og Japan blev TAU Ventures II med en beholdning på ikke mindre end $50 millioner annonceret ved udgangen af 2021 og vil således fortsætte med at investere i førende start-ups, der kommer ud af universitetet. I denne runde planlægger fonden at investere et max. beløb på $1 million i de respektive virksomheder. TAU Ventures investeringer har primært været repræsenteret inden for high-tech-sektoren, særligt indenfor cybersikkerhed, AI, fintech og IoT, hvilket stemmer overens med de generelle israelske styrkepositioner.

Oversigt over de nye Excellence Clusters
Oversigt over de nye ”Excellence Clusters”. Se Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

Universitetsklynger i alt fra kvanteteknologi til smarte planter

Universitetsklyngerne omfatter mange forskellige fagområder. Eksempelvis har Münchens to store universiteter Technische Universität München (TUM) og Ludwig-Maximilians Universität (LMU) fået en bevilling til at styrke forskningen i kvanteteknologi.

I projektet CEPLAS arbejder Heinrich-Heine-Universität i Düsseldorf og Universität zu Köln sammen om at udvikle nye afgrødeplanter, som kan plantes tættere end traditionelle planter og dermed skabe mere plads til landbrugsproduktion. Det sker gennem forskning i bl.a. evolutionærgenetik og syntetisk biologi.

Samlet har 32 evalueringspaneler bedømt de 88 ansøgninger, som klarede cuttet til den sidste runde. Hele 90% af de 400 evaluatorer kom fra udlandet.

Fra initiativ til strategi 

Det tyske Excellence-initiativ blev iværksat af den tyske forbundsregering i samarbejde med delstaterne i 2005. Målet var at fremme forskning i topklasse, øge forskningskvaliteten på de tyske universiteter og forskningsinstitutioner med henblik på at synliggøre tysk forskning og styrke Tysklands internationale appel og konkurrenceevne.

Den daværende SPD-regerings beslutning om at igangsætte Excellence-initiativet var ikke ukontroversiel, idet det var et opgør med mange års homogenitet i uddannelsessystemet: Med Excellence-initiativet fremhævede man nogle forskningsmiljøer og tildelte dem særskilt millionstøtte. Universiteter i Bayern og Baden-Württemberg løb med 2/3 af bevillingerne i kategorien ”Excellence Clusters” i de første runder, hvilket medførte kritik fra øvrige delstater.

Den nye Excellence-strategi er endnu mere kompromisløs i sit fokus på den særligt fremragende forskning: Forskergrupperne skal arbejde mere tværvidenskabeligt og stille flere ukonventionelle forskningsspørgsmål og benytte banebrydende metoder, som åbner helt nye forskningsområder op. Og så følger flere penge med de enkelte bevillinger.

I denne runde er Berlin topscorer, mens også universiteter i Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg kommer sejrsrigt igennem. Münchens to store universiteter, Technische Universität München (TUM) og Ludwig-Maximilians Universität (LMU), deltager sammen i fire projekter. Værre ser det ud for østtyske delstater, hvor kun universiteter i Berlin og Dresden har mulighed for at deltage i ”finalen” om at blive Excellence-universitet.

Inspiration for Danmark

Det tyske excellence-initiativ har med sin satsning på fremragende forskningsmiljøer igennem tiden været til inspiration for flere lande, herunder Danmark. Det nu afsluttede danske UNIK-initiativ, som blev lanceret af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2009, var i høj grad inspireret af det tyske Excellence-initiativ. UNIK havde som formål at samle verdensførende danske forskningsmiljøer fra universiteterne om nogle få, men store og tværvidenskabelige initiativer og med bevillinger af en betragtelig størrelse. UNIK-initiativet blev af det internationale panel, som evaluerede initiativets effekt, kaldt for "a scientific game changer” for dansk forskning. 

Stay tuned: Champions League-finalen afgøres i juli 2019

Næste gang der uddeles bevillinger fra Excellence-strategien er den 19. juli 2019. Det sker i kategorien ”Universities of Excellence”, som kan ses som en finale: Kun universiteter, som har fået bevillinger til mindst 2 universitetsalliancer i den netop offentliggjorte runde, kan komme i betragtning som excellenceuniversiteter og dermed til en bevilling på hele 10-15 mio. euro årligt over en 7-årig periode.

ICDK München vil følge med i processen vedrørende den tyske Excellence-strategi, og hjælper gerne danske universiteter med at komme i kontakt med relevante miljøer, herunder de nye universitetsalliancer. 

Excellence-initiativets/strategiens tre faser

Excellence-initiativet og -strategien drives af Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i samarbejde med Wissenschaftsrat (WR - det tyske videnskabsråd). 75 % af finansieringen af Excellence-strategien kommer fra den tyske forbundsregering, mens de tyske delstater dækker 25% af omkostningerne.

Excellence-initiativetsførste fase: 2005-2012

-      Aktiviteter:

o    Graduate Schools som skal fremme unge forskeres karrierer.

§  Beløb per bevilling: 1 million Euro per år i 5 år

§  Antal bevillinger: 39.

o    Clusters of Excellence - universitetsklynger som skal fremme videnmiljøers excellente forskning.

§  Beløb per bevilling: 6,5 millioner Euro per år i 5 år

§  Antal bevillinger: 37.

o    Institutionsstrategier som skal fremme fremragende universitetsforskning på de enkelte universiteter.

§  Beløb per bevelling: 12,5 millioner Euro per år i 5 år.

§  Antal bevillinger: 9.

-      Samlet beløb afsat: 1,9 mia. euro.

Excellence-initiativets anden fase: 2012-2017

·         Aktiviteter:

o    Graduate Schools som skal fremme unge forskeres karrierer.

§  Beløb per bevilling: 1,2-1,8 mio. euro per år i fem år.

§  Antal bevillinger: 45

o    Clusters of Excellence - universitetsklynger som skal fremme videnmiljøers excellente forskning.

§  Beløb per bevilling: 4,2-10,8 mio. euro per år i fem år.

§  allowance

§  Antal bevillinger: 43

o    Institutionsstrategier som skal fremme fremragende universitetsforskning på de enkelte universiteter.

§  Beløb per bevilling: 9,6-13,4 mio. euro per år i fem år.

§  Antal bevillinger: 11

·         Samlet beløb afsat: 2,7 mia. euro. 

Excellence-strategien: 2018

-      Aktiviteter:

o    Excellence Clusters – projektfinansiering inden for internationalt konkurrencedygtige forskningsfelter på universiteter eller universitetsalliancer.

§  Beløb: ca. 3-10 mio. euro i per år i 7 år. Det er muligt at søge om forlængelse af projektet for yderligere 7 år.
Der er i alt afsat 385 mio. euro per år i 7 år til Excellence Clusters.

§  Antal bevillinger: 57

o    Universities of Excellence – langtidsfinansiering til excellente universiteter for at styrke deres forskningsposition internationalt.

§  Beløb per bevilling: 13,5-18,5 mio. euro per år i minimum 7 år.
Der er i alt afsat 148 mio. euro per år i 7 år til Universities of Excellence.

§  Antal bevillinger: 8-11

-      Samlet beløb afsat: 533 mio. euro årligt i syv år (i alt ca. 3,7 mia. euro).

Kilder: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Wissenschaftsrat (WR) og Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF).

Yderligere info omden tyske Excellencestrategi

§  Om Excellencestrategien på Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)’s hjemmeside: http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/excellence_strategy/.

§  Oversigt over bevillinger uddelt til universitetsklynger under Excellencestrategien (27. september 2018): http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/exzellenzstrategie/exstra_entscheidung_exc_180927_en.pdf. De enkelte projekter har i øvrigt dedikerede hjemmesider, som det kan være værd at besøge.

§  Oversigt over bevillinger uddelt under Excellence-initiativets to første faser: http://www.dfg.de/en/funded_projects/current_projects_programmes/list/index.jsp?id=GSC.

§  Oversigt over universiteter, som har modtaget to eller flere ”Excellence Clusters”-bevillinger og dermed har kvalificeret sig til at kunne søge om at blive ”Excellence University” (Der Tagesspiegel): https://www.tagesspiegel.de/images/tagesspiegel/23123506/1-format43.jpg

 

Hvis du vil vide mere om ICDK Münchens arbejde eller samarbejdsmuligheder, kan du kontakte, Innovationsattaché, Ulrik Kjølsen Olsen: [email protected]

Læs mere om Innovation Centre Denmark Münchens aktiviteter på ICDK's hjemmeside

Følg ICDK München på LinkedIn

Følg Innovation Centre Denmark på LinkedIn