Skip to content

Innovation Centre Denmark Seoul: Dansk-koreansk samarbejde i den maritime sektor skal for alvor vende klimaskuden

Den maritime sektor udleder 3% af verdens drivhusgasser og er dermed en vigtig logistik sektor, som står over for en nødvendig grøn genstart for at kunne nå klimamålsætningerne aftalt i Paris. Denne genstart kræver internationalt samarbejde på tværs af landegrænser.

Forpligtelsen om at nå det ambitiøse reduktionsmål i den maritime sektor er især rettet mod Sydkorea og Danmark; Sydkorea som verdens største skibsbygger og Danmark som førende rederination giver anledning til at gå forrest i klimakampen på havet. De to landes respektive positioner skaber et fælles ansvar for at innovere fremtidens klimaneutrale løsninger i en industri, som har brug for at genopfinde sig selv. Dette bliver ikke en nem opgave, men en nødvendighed som kræver samarbejde og videndeling mellem industrier og regeringer. Innovation Centre Denmark i Seoul har siden etableringen i 2013 løbende arbejdet med fremme grøn skibsfart.

Med erfaringer fra både emissionsberegninger fra skibsfart og som tidligere projektleder af større miljøvurderinger af havne i Mellemøsten og Asien ser jeg det som min væsentligste rolle at kunne sætte Danmark´s knowhow, som en af verdens absolutte førende grønne søfartsnationer i spil i forhold til Koreanske skibsværfter og resten af den koreanske maritime industri som er blandt verdens førende leverandører af maritime løsninger.

Innovation Centre Denmark i Seoul har netop søsat en Dansk-Koreansk Power-to-X Alliance, hvor skibsfart er et væsentlig sektor at tænke ind, når vi udfaser brugen af heavy-fule i skibsbranchen, denne omstilling vil ikke kun bidrag til en energitransformation men vil også reducere den svovlholdige partikelforurening fra skibsfart som årligt på globalt plan er ansvarlig for omkring 25.000 menneskers reduceret levetid.

Grøn og smart transport, hydrogen omstillingen og luftforurening er alle centrale områder af Innovation Centres fokus i Sydkorea.

Korea har store ambitioner på det maritime område

På den koreanske side af vandene stiller den koreanske regering høje forventning til skibsværfterne, hvor Korea har en dominant position på verdensmarkedet. Den store interesse i flere bæredygtige skibe har fået den koreanske regering til at sætte en målsætning om at bidrage til det globale marked med 75 procent af verdens klimavenlige skibe. Indtil videre har koreanske skibsbyggere vundet udbuddet i 63 procent af globale bestillinger på skibe og 66 procent på klimavenlige skibe. Landets skibsindustri er dermed på rette vej mod den reduktion, som den Internationale Søfartsorganisation (IMO) opfordrede til på mindst 50 procent af drivhusgasemissionerne inden 2025 sammenlignet med tallet fra 2008.

 

Den koreanske regering er fast indstillet på at være drivkraft i denne transformering og vil i den forbindelse finansiere de bedst mulige forhold for innovation i industrien. Investeringen er synliggjort i Korea Green Deal, hvor der er afsat $133 mia. frem mod 2025 med fokus på at støtte grønne og digitale løsninger indenfor mobilitet, industri og energieffektivisering fra 2020. Sydkorea har budgetteret til at etablere onshore og offshore testbeds for maritime løsninger, herunder selvkørende teknologi, såsom intelligent navigation og motorautomatisering. ICT-baseret industri-komplekser vil give rederier og andre forskningsinstitutioner mulighed for at teste nye teknologier, som har en forbindelse til CO2-neutral søtransport.

By i Korea

Danmark har store maritime aktører, som går i en grønnere retning

Den Sydkoreanske regering har samtidig valgt at bygge 28 klimaneutrale skibe og etablere LNG-bunkringsinfrastruktur for at understøtte etableringen af en bedre havneinfrastruktur. Verdens største rederi, danske Mærsk, spiller også en væsentlig rolle i denne transformering og deltager aktivt i at forbedre og ændre rammerne for shipping branchens negative påvirkning af verdenshavene. Mærsk har købt 6 af disse 28 miljørigtige skibe og sender dermed et signal til industrien som first-mover. Mærsk arbejder på at blive CO2-neutral i 2050 og bestilte denne sommer verdens første 8 containerskibe, der er drevet af kulstofneutral metanol fra Hyundai Heavy Industries skibs værft med levering i 2024. Hovedmotorerne til disse skibe er designet i København af MAN Energy Solutions, som tidligere var en del af Burmeister & Wain koncernen. MAN Energy Solutions designer, udvikler og tester motorerne i tæt samarbejde med de Koreanske motorbyggere samt skibsværfter og dette tætte samarbejde har betydet, at Korea de seneste 25 år har været verdensdominerende, som både skibsbygger samt skibsmotorbyggernation overvejende med dansk designet hovedmotorer.
”MAN Energy Solutions har indgået samarbejdsaftale (”Joint Development Project” (JDP)) med alle de store skibsværfter i Korea samt dertil hørende klasseselskaber om udvikling af en motor, som benytter ammoniak, og den første ordre forventes 2024. Denne motortype udleder næsten ingen CO2, hvilket betyder, at der er stor interesse og fokus på netop denne motortype fra marineindustrien”, udtaler MAN Energy Solutions Danske direktør i Korea, Tommy Rasmussen.

Politisk vision danner rammerne for samarbejde på tværs af grænser

På COP26 i Glasgow i november 2021 var fokus på klimaneutral skibsfart et centralt dansk bidrag. Statsministeren var på et presse-event vært for lanceringen af en erklæring om et IMO-mål om klimaneutral skibsfart i 2050. Erklæringen har på nuværende tidspunkt fået opbakning fra fjorten lande (læs erklæringen her) . Til lanceringen havde statsministeren selskab af USA’s særlige klimaudsending, John Kerry, sundhedsminister fra Marshall Islands, Bruce Bilimon og Executive Vice President fra A.P. Møller - Mærsk, Henriette Hallberg Thygesen. I fokus på klimakonferencen var også det internationale offentlig-private partnerskab Zero-Emission Shipping Mission, som er ledet af Danmark, USA, Norge, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og Global Maritime Forum. Sydkorea er med i den såkaldte ’Support Group’ af Shipping Missionen.

MAERSK Skib
Vicedirektør i Søfartsstyrelsen og formand for styregruppen for Zero-Emission Shipping Mission, Rikke Wetter Olufsen, udtaler ligeledes: ”Med Zero-Emission Shipping Missionen har vi sat en ambitiøs målsætning om, at mindst 5 pct. af den internationale skibsfart skal drives på nulemissions brændstoffer i 2030. Vi vil bevise, at det kan lade sig gøre ved at opskalere produktionen af nulemissionsbrændstoffer og etablere en havneinfrastruktur, der kan understøtte de nye skibe. Vi vil kort sagt vise rederierne, at det naturlige valg i 2030 vil være nulemissionsskibe, når flåden skal udskiftes. Vi ser frem til yderligere samarbejde med Sydkorea i arbejdet i Shipping Missionen, hvor Sydkorea deltager i Mission Support Group.”

Danmark og Sydkorea har snitflader med stort potentiale

Danmark og Sydkorea er begge medlemsnationer i PG4 Partnership, hvor Sydkorea i år overtog værtsrollen fra Danmark. Det vellykkede event samlede 67 verdensledere fra internationale organisationer i kampen om en mere proaktiv klimaindsats for at opfylde internationale målsætning.
I forlængelse af PG4, mødtes Danmark og Sydkorea også i Getting to Zero Coalition. Et initiativ skabt af organisationerne; Global Maritime Forum, the Friends of Ocean action, og the World Economic Forum. Herunder findes 50 virksomheder inden for maritime, energi-, infrastruktur- og finanssektorer, som er støttet af regeringer og IGO'ere. Partnerskabet er en ambitiøs forpligtelse for medlemmerne om at fremme en industri, hvor kommercielt-drevet skibe skal sejle på klimaneutrale brændstoffer inden 2030.
Et særligt fokusområde under P4G-arrangementet var, hvordan offentlige-private partnerskaber i samarbejde skaber en klimaneutral fremtid. Dette blev understreget af Einar Jensen, Danmarks Ambassadør i Sydkorea som under P4G udtalte at ”Globale partnerskaber er nøglen til at nå den maritime sektors mål inden 2030. Mission Innovation og Getting to Zero Coalition Partnership udfylder dette hul ved at forene interessenter på tværs af shippingindustrien, virksomheder, tænketanke og IGO'er med støtte fra 14 regeringer, herunder Korea, Danmark, Chile og Holland”

Danish-Korea Power-to-X-alliance – inspiration og erfaring til den maritime sektor

Der er stadig relativt lange udsigter til udfoldelsen af CO2-neutralt skibsbrændstof, selvom målsætningen om 2030 er lige rundt om hjørnet. Man kan dog med fordel kigge mod bilbranchen, som allerede i dag er under stor omvæltning. De koreanske bilproducenter arbejder i hastig grad med grønne transportløsninger. Disse løsninger kan bruges som inspiration og til dels blive oversat til den maritime sektor på sigt.

Hydrogen-økonomien spiller her et vigtigt element i denne transformering. Dette gælder i Korea, men også Danmark satser på at blive en af frontløberne i denne udvikling. Danmark har gode forudsætninger for at blive frontløber i Power-to-X.
”Danske virksomheder arbejder allerede med teknologierne, og der er stærke danske forskningsmiljøer inden for elektrolyse og syntese til Power-to-X”, udtaler professor Søren Linderoth, DTU Energi. ”Samtidig er vi gode til at samarbejde mod de ambitiøse mål, og dette samarbejde vil vi styrke yderligere i vores fælles arbejde i Dansk Center for Energilagring (DaCES), hvor 18 danske videninstitutioner og forskningstunge virksomheder aktivt deltager i et innovationspartnerskab. Et eksempel på dette er Innovation Fondens internationale Innomission samarbejde om at beskrive et Roadmap for Power-to-X, og der er som første del blevet ansøgt 200 millioner kroner i en projektansøgning til Innovationsfonden. DaCES har stået i front for dette Roadmap og selve ansøgningen, hvor der satses på tre danske fyrtårne inden for Power-to-X, er centreret omkring Ørsted, European Energy og CIP”, fortæller Søren Linderoth.

Der er netop i november 2021 blevet skabt en Danish-Korean Power-to-X-alliance, som er koordineret af Innovation Centre Denmark (ICDK) i Seoul. Denne alliance har til formål at kigge på hele den globale værdikæde af Power-to-X aktører og skabe dialog og vidensdeling, om hvordan forskellige mobilitetssektorer kan lære af hinanden. Denne internationale Power-to-X alliance er ifølge Innovation Centre Denmark i Seoul i overensstemmelse med den danske regerings grønne forskningsstrategi, som skaber rammerne for investeringer i grøn forskning, teknologi, innovation og stimulerer internationalt samarbejde. Strategien sætter en klar retning for den danske indsats og skal lede til udviklingen af nye teknologier og løsninger, der kan beskytte klimaet, miljøet og naturen. Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner herunder Power-to-X og Carbon capture, utilisation and storage (CCUS), som begge er forskningsområder, der vil have betydning for dekarboniseringen af skibsbranchen og shipping industrien i det hele taget.

Forskning og innovation spiller dermed en afgørende rolle for, at vi kan nå Danmarks ambitiøse klimamål om en 70-procents reduktion af CO2-udledningen i 2030, og Danmark skal senest i 2050 opnå klimaneutralitet og dermed ikke udlede flere drivhusgasser, end der optages. Nye teknologiske løsninger er også vitalt for, at vi når vores målsætning om den grønne omstilling i Danmark og i resten af verden.

ICDK Seoul’s arbejde med den nyetableret internationale Power-to-X alliance handler om at facilitere netværk, finde relevante aktører og bidragsydere i projekter inden for netop den maritime sektor, hvor de deltagende samarbejdspartner alle har et fælles mål: At skabe innovations samarbejde inden for Power-to-X for på sigt at løse klimaudfordringerne på globalt plan.

Hvis du vil høre mere om Danish-Korea Power-to-X-alliance og ICDK Seouls planlagte initiativer, er du mere end velkommen til at tage fat i Peter Vangsbo fra ICDK Seoul.