Skip to content

Nyt Dansk – Indisk samarbejde skal arbejde med bekæmpelsen af den globale fødevarekrise

I 2030 anslås det, at den indiske population vil være på 1,51 milliarder mennesker og dermed være verdens mest folkerige nation. Indien skal brødføde yderligere 100 millioner mennesker mere end i dag – samtidig med at forbrugerne forlanger bedre og mere varierede fødevarer.

Indiens landbrugsproblemer påvirker ikke kun det indiske folk, men også resten af verden fordi Indien eksporterer store mængder landbrugsprodukter verden over. 

Der er derfor etableret et samarbejde mellem Danmark og Indien, hvor ny dansk forskning og teknologi skal hjælpe med at løse disse problemer. Indiens komplekse landbrugs- og fødevaresystemproblemer kan ikke blot "hackes" af teknologi alene. Der er brug for en kombination af teknologi og forskning i plantediversitet -og beskyttelse. 

En af grundene er, at landsbrugsjorden i Indien består af mindre og fragmenterede dele. Langt de fleste bønder i Indien ejer ikke selv den jord, de dyrker, men de har den påkrævede viden om landbrug og tilfører dermed værdi til systemet.

Indien har et paradoksalt sundheds- og ernæringsproblem. Mange indere, især børn, lider af under- eller fejlernæring, alt imens problemer med fedme og diabetes i stigende grad har indtaget landet. 
Ifølge National Family Health Survey-5 (NFHS) udgivet i 2021 er 36% af indiske børn under 5 år væksthæmmede, og 32% af indiske børn i samme aldersgruppe undervægtige. 
Men samtidig er forekomsten af fedme hos voksne vokset betydeligt i årene fra 2016 til 2021, hvor procentdelen af overvægtige kvinder er gået fra 20,6% til 24 % og for mænd er gået fra 18,9% til 23%.  

Den bedste måde at løse disse komplekse udfordringer på er gennem en kombination af teknologi og plantediversitet.
Hvis man spørger Svend Christensen, institutleder for institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, om hvad løsningen på den globale fødevarekrise er, vil svaret være at gøre brug af den rigtige teknologi. 

Med den rigtige teknologi kan vi hjælpe landbrugsjorden til at producere nok føde til alle. Dette skal gøres ved et større fokus på bearbejdning af restprodukter fra høsten samt planteartens sundhed, hvor specielt monitorering af sygdomme og pest skal være i fokus. 


Netop dette tema var i maj måned fokus for en workshop organiseret af International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) i Hyderabad, hvor etableringen af et dansk-indisk partnerskab om Smart Plant Protection samtidig blev annonceret. Partnerskabet blev indviet med forskere fra ICRISAT og Københavns Universitet, som sammen diskuterede synergier inden for forskning og teknologier til at løse udfordringer inden for klima, skadedyrs- og sygdomshåndtering, digital teknologier og tidlige varslingssystemer.

I et unikt møde mellem videnskabsmænd og 70 lokale landmænd blev rammerne sat for en diskussion om de smertepunkter som lokale landmænd oplever til dagligt, samt en session med fokus på løsninger. Inklusionen af de lokale landmænd anses nemlig som essentielt og fundamentalt for det videre samarbejde i partnerskabet. 

Ifølge Svend Christensen var et af de problemer, som de lokale landmænd pointerede blandt andet forståelsen for, hvordan man bruger pesticider korrekt. Sådanne problemstillinger vil kunne afhjælpes ved brug af udstyr fra præcisionslandbrug idet tidlig detektering vil opfange fejlene inden det påvirker plantesundheden og dermed udbyttet af en hel afgrøde. 

De lokale landmænd kender til og er åbne over for nye teknologier, men føler, at teknologierne ikke er tilpassede de vilkår som de arbejder under. Det betyder, at implementering af de nye teknologier er umulig eller har et uhensigtsmæssig investeringsafkast. Landmændene udtrykte interesse og begejstring for nye teknologier og dansk knowhow, men understregede igen behovet for co-creation. Et andet diskussionsemne var brugen af højtydende sorter af sorghum og hirse til at håndtere den øgede efterspørgsel efter hvede, der er blevet omdirigeret til Indien fra Ukraine på grund af den russiske invasion.

MoU mellem ICRISAT og KU
MoU underskrevet mellem International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) og Københavns Universitet (KU).

Samarbejdet stopper ikke ved ICRISAT og Københavns Universitet. På regeringsniveau er der nemlig også etableret et formelt samarbejde mellem Danmark og Indien. Ved den indiske Premierminister Narendra Modi’s besøg i Danmark i maj 2022 var landbrug og husdyrvidenskab et af hovedemnerne. 

Ved besøgets afslutning blev etableringen af et dansk-indisk Centre of Excellence (CoE) for mejeriproduktion i den Nordindiske delstat Himachal Pradesh annonceret. Dr. Martin William Behbani, sektorekspert for landbrug ved den danske ambassade i New Delhi mener, at centret giver eksportmuligheder for Danmark. 

Danmark kan hjælpe de indiske myndigheder og mejerier, samtidig med at centret kan fungere som udstillingsvindue for dansk knowhow. Regeringsinitiativet har givet centret ressourcerne til at arbejde på de indiske landbrugsproblemer. Målet er, at alle landmand skal kunne mærke udviklingen på sin pengepung og i sin hverdag. 

På spørgsmålet om de forudsigelige udfordringer der forekommer ved implementeringen af dansk teknologi og forskning i et komplekst indisk landbrugssystem, ser Dr. Sharma fra ICRASAT ikke udfordringer, men kun en masse komplementaritet. Gennem internationale tripple-helix samarbejder kan løsninger fra Danmark således udnytte det kæmpe potentiale som findes i lande som eksempelvis Indien og dermed understøtte global bæredygtig omstilling.'
 

Blogindlægget er skrevet af tidligere forsknings- og innovationsattaché ved ICDK Bangalore, Jakob Williams Ørberg, som har været med til at gennemføre projektet i Indien.  

Hvis du vil høre mere om bekæmpelsen af den globale fødevarekrise, det konkrete projekt eller projekter inden for andre fokusområder for ICDK Bangalore, er du velkommen til at kontakte ICDK Bangalores nye forsknings- og innovationsattaché, Søren Tranberg-Hansen på [email protected] eller læse mere på icdk.dk/

Følg Innovation Centre Denmark på LinkedIn