Skip to content

Når et universitet stifter investeringsselskab: Erfaringerne fra Israel taler sit helt eget sprog

I Israel er venture kapital kosher. Her er venturevejen den eneste farbare rute til at skalere i den hastighed, der er nødvendig for at stå distancen i den internationale overlevelseskamp, som alle start-ups befinder sig i. Og helt særligt for Israel, så er det universiteterne som driver værket.

Fra forskning til faktura

Tel Aviv Universitet (TAU) er ofte kåret i diverse ranglister som det universitet, der formår at etablere flest start-ups og venture kapital per studerende. Dette gøres primært gennem universitetets private venture-arm, TAU Ventures. Formålet med denne fond er at støtte kommercialiseringen af forskning ved etablering af spin-outs. Traditionelt set er den tidlige og derved mest risikofyldte fase af et spin-outs liv kritisk for, om kommercialiseringen kan komme til gavn for resten af samfundet. Universiteternes rolle er derfor at bidrage med den tålmodighed og risikovillighed, som kommercialiseringsprocessen ofte kræver.

Københavns Universitet (KU) er det seneste eksempel på, hvordan et verdensklasse universitet går venture vejen for at bringe sin forskning og udvikling hurtigere på markedet. KU har netop offentliggjort, at universitetet lancerer sin egen investeringsarm ”UCPH Ventures” i samarbejde med EIR Ventures. UCPH Ventures skal investere i start-ups og spin-outs fra universitetet med fokus på life science. Det minder på mange måder om TAU Ventures investeringer vis-a-vis start-ups og spin-outs fra Tel Aviv Universitet, der dog her er sektoragnostisk. Lignende initiativer ses i øvrigt hos MIT, Stanford, Berkeley og andre sværvægtsuniversiteter. UCPH Ventures går i luften med DKK 15 millioner og et hold rådgivere, der har rejst mere end €122 millioner.

Fra Tel Aviv vil vi gerne inspirere med TAU Ventures fortælling, der viser, hvordan venture kapital kan gøre en forskel i bestræbelserne på at få bragt forskning i anvendelse og derved komme hele samfundet til gavn. Tiden viser sig i Danmark at være rigtig for at lære af de israelske erfaringer. Formålet med etableringen af TAU ventures har været at give spin-outs og studenteriværksættere en håndsrækning og tilbyde dem tilstrækkelig kapital til at katapultere ud på de globale markeder. Det her er fortællingen om en succes, der viser, at mixet af universiteter og venture kapital kan frembringe innovation og vækst.

Historien om den israelske venture succes

TAU Ventures gik i luften med et startbeløb på $20 millioner i 2018. I den første kohorte investerede TAU Ventures $500.000 i sine porteføljevirksomheder, som af fonden karakteriseres som meget tidlig-stadie virksomheder hovedsageligt bestående af studenteriværksættere. Nogle var faktisk bare et par måneder gamle, men med det risikoparate israelske mindset var det ikke en forhindring for at blive tilbudt en plads i kohorten.

Universitetet hjalp iværksætterne på forskellig vis. Virksomhederne blev blandt andet tilbudt praktikanter af universitetet, der som ”modbetaling” blev tilbudt ”credits” til deres uddannelsesforløb samt adgang til nogle af Israels bedste skaleringsrådgivere og markerings- og kommunikationseksperter. Desuden kunne forskerne fra universitetet bidrage til validering og forbedring af virksomhedernes teknologier. I dag vækster flere af disse start-ups betragteligt. 14 af de 18 oprindelige virksomheder har indtægter mellem et par millioner US dollars til $10 millioner om året. Eksempler på nogle af disse virksomhederne inkluderer Xtend, MedOrion, hoopo og Cyabra.

Universitetet som kommerciel drivkraft

Israel bugner af humus, falafel og venture kapital fonde. Derfor er det særligt beundringsværdigt, at TAU Ventures allerede i 2018, samme år som fonden blev etableret, tog prisen som Israels mest aktive fond, og året efter landede fonden i top fem for "Bedste VC'er i Israel". Fonden rider på en succes, der ifølge dem selv skyldes universitetsrelationen og naturligvis kvaliteten af virksomhederne. Universitetet giver en optimal og unik positionering i forhold til ”almindelige fonde”, for selvom venture kapital i Israel anses for ”kosher” på alle tænkelige leder og kanter, så vækker universitetsrelationen tillid og anses som et kvalitetsstempel, der automatisk får investorer til at sænke skuldrene.

Den psykologiske effekt er heller ikke at fornægte i TAU Ventures succes, der ser ud til at fortsætte. Bakket op af investorer fra USA, Canada og Japan blev TAU Ventures II med en beholdning på ikke mindre end $50 millioner annonceret ved udgangen af 2021 og vil således fortsætte med at investere i førende start-ups, der kommer ud af universitetet. I denne runde planlægger fonden at investere et max. beløb på $1 million i de respektive virksomheder. TAU Ventures investeringer har primært været repræsenteret inden for high-tech-sektoren, særligt indenfor cybersikkerhed, AI, fintech og IoT, hvilket stemmer overens med de generelle israelske styrkepositioner.

Forventningerne til et dansk kommercialiseringseventyr

TAU Ventures rejse fra 2018 til nu viser, at universiteter og venture fonde i en stærk koalition har potentialet til at få forskningsresultater kommercialiseret og introduceret i markedet inden for en kort tidslinje til gavn for samfundets innovationskapacitet, hyper growth for helt spæde start-ups med et samlet perspektiv mod nye arbejdspladser og øget eksport.

ICDK Tel Aviv ser et stort potentiale ved at lære af erfaringer fra Israel. For et par år siden var de danske universiteters tech-transkontorer på besøg i Israel for at lære af de israelske universiteters evne til at kommercialisere.

Forskellen på Danmark og Israel er til at føle på, når man ser statistikken for, hvor mange start-ups der etableres per år. Danmark er foregangsland, når det kommer til etablering af åbne innovationsplatforme, såsom DTU’s Skylab og AU’s The Kitchen. Her søger israelerne inspiration i Danmark. Træning, metoder og vejledning, samt muligheden for at universitetsstuderende kan integrere iværksætteriforløb som en del af deres universitetsstudie, er unik ved den danske tilgang til universitetsiværksætteri. Den israelske erfaring tilsiger dog, at der skal cool cash på bordet for at få sparket selve kommercialiseringsprocessen rigtigt i gang. Vi ser etableringen af UCPH Venture som et skridt i denne retning og vil gerne kvittere med et Mazel Tov fra Israel! På denne måde formår universitetet at indtage en vigtig og helt afgørende rolle for bedre at kunne gå fra idéudvikling til konkret produkt på det kommercielle marked med udgangspunkt i det danske innovationsøkosystem.

Blogindlægget er skrevet af Lasse Vinther-Grønning. Adm. Direktør og Ann-Christina Lange, Forsknings- og innovationsattaché ved ICDK Tel Aviv.