Skip to content

ICDK Seoul: Vind i sejlene for Sydkoreas hydrogenmarked

Verden over er der fokus på udvikling af omkostningseffektive energikilder, som kan erstatte fossile brændstoffer. Det er også tilfældet i Sydkorea, som har en målsætning om CO2-neutralitet i 2050. En målsætning, som kræver udvikling af omkostningseffektive teknologier inden for vedvarende energi.

Den 10. maj satte en ny konservativ regering sig til rette på de sydkoreanske ministerposter efter fem år med Præsident Moon og det demokratiske parti ved magten. Det skabte nogen usikkerhed omkring Sydkoreas fremadrettede prioriteter inden for vedvarende energi og CO2-neutralitet.

Den tidligere regering havde store ambitioner for omstillingen til vedvarende energi med planer om at opnå CO2-neutralitet i 2050 samt 40 procents reduktion af kulstofudledning i 2030. En ambition, som særligt baserede sig på produktion af grøn eller ren hydrogen ved hjælp af vedvarende energi, og som blev økonomisk understøttet af Moons store investeringspakke - Korean New Deal – hvorfra der blev allokeret omtrent 50 mia. euro til den grønne omstilling.

Den tidligere regerings store satsning på udviklingen af nye teknologier inden for vedvarende energi, blev suppleret af massive investeringer fra store konglomerater som Hyundai, SK, POSCO, Hanwha og Hyosung. Det banede hurtigt vejen for Sydkoreas position som frontløber inden for omstilling til en hydrogenbaseret energisektor. Men med en ny konservativ regering ved roret, som undervejs i valgkampen havde kritiseret Green New Deal, var der i første omgang udsigt til bump på Sydkoreas vej mod CO2-neutralitet i 2050.

Til trods for de halvkølige udmeldinger undervejs i valgkampen, ser det dog ud til, at Sydkoreas vej mod energineutralitet fortsætter. Den nye regering har bekræftet, at man vil overholde de udmeldte mål om klimaneutralitet i 2050 og 40 % reduktion i 2030. Men svaret på, hvordan Sydkorea kan sikre målet om CO2-neutralitet, peger ikke længere entydigt i retningen af vedvarende energi. Atomenergi er kommet tilbage på banen som løsningen på Sydkoreas energibehov.

Det til trods, er der tre måneder inde i den nye administration fortsat god vind i sejlene for Sydkoreas hydrogenmarked - og god grund til at danske virksomheder og forskere skal se mod Sydkorea som led i internationaliseringen af den danske Power-to-X-ekspertise. Sydkorea har netop annonceret prioriteringer for offentlige forskningsinvesteringer i 2023, og endnu engang er hydrogen udnævnt som en særlig kerneteknologi for Sydkorea.

På Innovation Centre Denmark i Seoul koordinerer vi sammen med vores kollegaer på den danske ambassade i Sydkorea en dansk-koreansk hydrogenalliance, der skal skabe partnerskaber mellem danske og sydkoreanske aktører inden for hele værdikæden for grøn hydrogen og Power-to-X. Som forsknings- og innovationsattaché her i Seoul er det min opgave at understøtte etableringen af nye samarbejder mellem danske og sydkoreanske forskere, der forhåbentlig i sidste ende kan være med til at give en del af løsningen i den grønne omstilling. Det er ikke en enkel opgave, men potentialet er enormt interessant. Ikke mindst set i lyset af det danske missionsdrevne partnerskab om grønne brændstoffer under Innovationsfonden.

Den dansk-koreanske hydrogenalliance er stadig i sin tidlige vorden, men blev skudt i gang med et virtuelt og velbesøgt introduktionsmøde i slutningen af juni med deltagelse af mere end 40 danske og sydkoreanske virksomheder og forskningsinstitutioner. I horisonten venter næste møde i den Grønne Vækstalliance, som blev indgået mellem Danmark og Sydkorea tilbage i 2011 med henblik på udveksling af viden og knowhow inden for grøn teknologi, forskning og innovation. Mødet forventes afholdt i København i december 2022 med deltagelse af den sydkoreanske minister for handel og industri sammen med en delegation af sydkoreanske virksomheder og forskere aktive i den dansk-koreanske hydrogenalliance.

Og der er god grund til at sætte fokus på potentialet for dansk-sydkoreansk forskningssamarbejde. Mens det sydkoreanske marked har en enorm kapacitet ift. udnyttelsen af hydrogen, er danske aktører foran på udviklingen af teknologier, der kan producere hydrogen renere, billigere og bedre. Det er velkendt blandt sydkoreanske universiteter og virksomheder, at Danmark har stærke kompetencer inden for vedvarende energi og Power-to-X, og der er stor interesse for at samarbejde med danske universiteter og virksomheder på dette område.

For at understøtte det danske afsæt for at engagere sig i det sydkoreanske hydrogenmarked, har vi på innovationscentret udgivet en Outlook om Sydkoreas hydrogenøkonomi i maj 2022. Rapporten giver et indblik i Sydkoreas nationale målsætninger og industrielle økosystem for hydrogen og peger på muligheder for samarbejde for danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Rapporten er et første vigtigt skridt i vores arbejde med at styrke de dansk-sydkoreanske samarbejdsmuligheder inden for Power-to-X. Foran venter nu udviklingen af programelementer inden for forskning, udvikling og demonstration tilpasset efterspørgslen fra de danske og koreanske forskningsaktører, som er med ombord. Alliancen er stadig åben for danske forskere og virksomheder, som er interesserede i samarbejde med de centrale sydkoreanske aktører.

Er du interesseret i at høre mere om rapporten og den dansk-koreanske hydrogenalliance, er du velkommen til at tage kontakt til forsknings- og innovationsattaché ved ICDK Seoul, Inie Nør Madsen, på [email protected].

 

Læs mere om Innovation Centre Denmark Seoul på ICDK’s hjemmeside

Læs ICDK Seoul’s Outlook on Hydrogen Economy & Roadmap

Følg ICDK Seoul på LinkedIn