Skip to content

ICDK TEL AVIV: Hvad betyder hospitalsdrevet innovation egentlig? 

 

ICDK Tel Aviv: Øget samarbejde mellem danske og israelske hospitaler, som drivkraft for sundhedsinnovation og til gavn for danske patienter.

hospitalsdrevet innovation

De seneste år har der været øget fokus i Danmark og Norden på hospitalernes væsentlige rolle som drivkraft for sundhedsinnovation. Et spørgsmål trænger sig dog på, når denne dagsorden igen og igen dukker op. For hvad betyder det egentlig, at hospitaler driver innovation? Hvad er hospitalets rolle, og hvordan kommer det til gavn for danske patienter? Er det virkelig muligt, at fokusområder som kommercialisering af forskning, etablering af spin-offs og validering og skallering af industrielle løsninger rimer på bedre sundhedsløsninger til gavn for danske patienter?

En stor del af svarene på de ovenstående spørgsmål kan findes ved at kaste et blik på det israelske sundhedsinnovationsøkosystem, som Innovation Centre Denmark (ICDK) i Tel Aviv har et bredt indblik i og kendskab til. I Israel har hospitalerne tradition for at etablere innovationscentre – ej at forveksle med Innovation Centre Denmark (ICDK) - til at varetage ovennævnte funktioner såsom udvikling af nye sundhedsløsninger og ydelser baseret på forskning og innovation. Israelske hospitaler har udviklet incitamentsbaserede modeller og metoder for intern innovation, teknologioverførsel og åben innovation. Hospitalsinnovation i Israel er primært drevet af stærke private-offentlige partnerskaber mellem hospitalerne, start-ups, store virksomheder og andre aktører. Det særlige ved de israelske hospitaler er, at de har fundet en model, hvor private-offentlige partnerskaber frigør midler til yderligere R&D- aktiviteter med henblik på at forbedre eksisterende sundhedsydelser.

Sheba Hospital, det største hospital i Israel og Mellemøsten, har udviklet et af de mest bemærkelsesværdige eksempler på hospitalsdrevet innovation med deres innovationscenter ARC (Accelerates innovation and Redesigns healthcare by Collaborating with partners). ARC producerer ca. 25 opfindelser, 20 patenter, 20 handelsaftaler, 30 innovations projekter, 250 IRB og 1-3 start-ups hvert år. I 2021 rejste start-ups, udviklet på Sheba, $110 mio., og udviklingen indtil videre i 2022 tyder på et endnu højere niveau end året før.

Styrket dansk-israelsk samarbejde 

Indsigten fra de israelske hospitaler blev tydelig på vores seneste delegationsbesøg fra Region Sjælland, hvor repræsentanter fra regionen, regionens hospitaler og kommuner besøgte Israel. Delegationen udforskede mulighederne for samarbejde med Israel. Et af resultaterne blev underskrivelsen af en MoU mellem Sheba Hospital og Nykøbing Falster Hospital. Aftalen indeholder en forpligtelse fra begge parter omkring samarbejde og erfaringsudveksling om innovation inden for sundhedssektoren. Mere specifikt vil samarbejdet dreje sig om FN’s tredje SDG om at ”sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”. Aftalen vil implementeres ved at fokusere på følgende tre områder:

1. Modeller til ”lighed i sundhed” for den enkelte ved brug af big data, patentsegmentering og AI-forudsigelsesmodeller.

2. Fremtidens virtuelle hospitaler – også kaldet ”hospital at home” med fokus på udkants-og udsatte områder.

3. Nye forretningsmodeller og sundhedsmæssige resultater med fokus på forebyggelse, helbredsdeterminanter, vurdering af indvirkning og nye former for samarbejde på tværs af samfundet.

Ud over aftalen med Sheba Hospital fik Nykøbing Falster og Region Sjælland under partnerskabsturen også drøftet potentielle samarbejdsmuligheder med innovationscentrene på Ichilov Hospital, Meir Hospital, Clalit Innovation, Sanara Ventures og Maccabi Healtcare Services. Aftalen er et resultat af en længerevarende indsats fra ICDK Tel Aviv om at forbinde den danske og israelske sundhedssektor og kommer som opfølgning på en aftale, som Nordsjællands hospital indgik med Sheba i 2019.

ICDK Tel Aviv: Øget samarbejde mellem danske og israelske hospitaler, som drivkraft for sundhedsinnovation og til gavn for danske patienter.
MoU mellem Sheba Hospital og Nykøbing Falster Hospital.

Samarbejdsalliance

Der er oplagte samarbejdsmuligheder for Danmark og Israel i sundhedsinnovation, især inden for data dreven innovation. Det nuværende samarbejde mellem Israel og Danmark i sundhedssektoren er en forløber for en international Nordisk-Israelsk-Amerikansk hospital- og industrialliance, som ICDK Tel Aviv arbejder på at lancere i 2023 mellem partnere.

ICDK Tel Aviv arbejder aktivt med dels at informere den danske sundhedssektor om udviklingen i Israel og dels at etablere partnerskaber mellem Danmark og Israel for at fremme den danske sundhedsinnovation. ICDK Tel Aviv fungerer hermed som bindeledet mellem Danmark og Israel og kan facilitere direkte adgang og kontakt til den israelske sundhedssektor.

 

Hvis du ønsker at vide mere om innovation, forskning og potentielle samarbejdsmuligheder inden for den israelske sundhedssektor, kan du kontakte Louise Vibjerg Thomsen [email protected], følge ICDK Tel Aviv på LinkedIn og læse vores seneste rapport Guide to Building Nordic Hospital Innovation Models - Based on Israeli models” på ICDK.dk

Følg Innovation Centre Denmark på LinkedIn