Skip to content

Forskning er essentielt grundlag for Grønt Strategisk Partnerskab med Indien

Innovationscenteret i Indien fokuserer lige nu på at få danske forskere og innovative virksomheder til at engagere sig sammen med indiske partnere på den grønne agenda. En række døre er allerede åbne.

En særlig invitation

Grøn omstilling og klima er helt centralt i Danmarks forskningspolitik, og effekten skal kunne mærkes globalt. Det gør os til vigtige partnere for Indien, hvor man netop nu diskuterer, hvordan vejen mod ny vækst efter Covid-19 kan blive til en vej mod en robust og bæredygtig økonomi.

Danmark og Indien har indgået et Grønt Strategisk Partnerskab. Den indiske premiereminister Narendra Modi og statsminister Mette Frederiksen aftalte i begyndelsen af oktober 2020, at vi i alle dele af vores bilaterale samarbejde skal opbygge et partnerskab, der skal udvikle og udbrede de løsninger, der kan dreje verdens udvikling på miljø og klimaområdet i en bedre og grønnere retning.

DK_INDIEN_gr√łntstrategiskpartnerskab
Online møde mellem den indiske premierminister og den danske statsminister

Som statsministeren fortalte i åbningstalen til Folketinget, har Indien valgt os i Danmark, fordi vi har udviklet løsninger, som Indien mener passer ind i de enorme udfordringer deres eget land står overfor. Det gælder løsninger på vandområdet, der kan nedbringe vandspild og sikre renere spildevand. Og det handler om Danmarks succes med vedvarende energi og med at koble ren energi – som jo produceres, som vinden blæser – på et stabilt og pålideligt energisystem. Men det drejer sig også om de skridt, vi har taget mod en cirkulær økonomi med mindre ophobet affald på lossepladser og med fokus på ressourceudvinding- og optimering overalt. Ligesom Indiens enorme behov for omstilling til et bæredygtigt fødevaresystem er en åben invitation til dansk samarbejde.

Partnerskabet giver Danmark en mulighed for at teste både vilje, viden og teknologi i en virkelighed, der både er mere kompleks og vidtrækkende end vores egen. Indien er, som Akademiet for de Tekniske Videnskaber har påpeget, på vej til at blive et globalt laboratorium for verdensmålene, grøn vækst og klimatilpasning – og vi er blevet inviteret til at være med. Vi skal skabe løsninger sammen med Indien og dermed få gennemslagskraft globalt.

Fokus på de store udfordringer

Indien er hårdt ramt af Covid-19, men i krisen har landets videns- og innovationssystem vist, at det har kunnet reagere koordineret og hurtigt. Man har – med forskningsinstitutioner som drivkraft - skabt en stor grad af selvforsyning på værnemidler, respiratorer og medicin brugt i Covid-19-protokollerne. Ligesom det har placeret forskning og innovation helt centralt i den vision for fremtiden efter Covid-19, den ’theory of change’ den indiske regering i øjeblikket fremlægger og erklærer sig klar til at investere i.

En ny national forsknings- og innovationspolitik (afløser den fra 2013) skal sikre, at forskningen i endnu højere grad knyttes til såvel erhvervsliv som til de store samfundsproblemer. Et særligt initiativ, Emerging Technology Initiative, fokuserer på at få succesfulde indiske forskere i udlandet til at engagere sig i projekter, der skal bringe kompetencer og teknologiske landvindinger fra deres nye hjemlande (herunder Danmark), i spil i og tilpasset Indien. Et andet fokus i strategien er innovative industri- og forskningshubs i Indien (herunder millionbyerne Delhi, Pune, Hyderabad og Bangalore) i endnu højere grad end i dag at levere på de nationale og globale udfordringer bl.a. gennem bilaterale initiativer. Det kunne være på vores Strategiske Grønne Partnerskabs områder; vand og energi.

Danmark er med

Indien og Danmark er allerede tætte samarbejdspartnere på forskningsområdet. Med ICDK i Bangalore og et program for samfinansierede forskningsprojekter mellem Innovationsfonden og de vigtige indiske forskningsstyrelser, Department of Science and Technology og Department of Biotechnology, er vi allerede i gang. Flere muligheder er lige om hjørnet i EU’s såkaldte grønne opslag i Horizon 2020, hvor Indien har valgt at samfinansiere projekter inden for f.eks. spildevandsrensning og luftforurening.

Men hvis vi skal levere bredt og markant på forventningerne til det Grønne Strategiske Partnerskab, skal vi også have flere Indien-relaterede projekter i gang i vores forskningsprogrammer. Det kunne f.eks. være i Innovationsfondens Grand Solutions program eller i private fondes opslag.

Det Grønne Strategiske Partnerskab og med det erhvervslivets, men også Energistyrelsens, Miljøstyrelsens, Patent- og Varemarkestyrelsens og flere kommuners fokus på Indien, har vi en unik mulighed for at være med til at skabe videns- og teknologigrundlaget for Indiens grønne vækst. På Innovationscentret i Bangalore og på ambassaden i Delhi er vi klar med netværk til både forskning, industri og regeringskontorerne.

Lad os sammen gøre Indien til en dansk, global og grøn succesfortælling. Følg med på bloggen her på UFM.dk og på vores linkedin - eller bedre: tag fat i os på Innovationscentret for at høre mere.