Skip to content

Den tyske bil skal være grøn

Bilindustrien er hårdt ramt af coronakrisen, ikke mindst i Tyskland. Investeringer i forskning og innovation inden for brintteknologi skal bringe den strategisk vigtige bilindustri godt gennem krisen og grønnere ind i fremtiden. Satsningen kan også komme danske forskere og virksomheder til gode.

”Hver 7. tysker er enten direkte eller indirekte beskæftiget i automobilbranchen”. Sådan lyder et kendt udsagn fra Tysklands kansler, Angela Merkel. Hvis det står til troende, er der mange arbejdspladser på spil, når forbrændingsmotoren skal skiftes ud til fordel for en satsning på elbiler. Og så sent som i slutningen af september kom Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, med følgende kontante melding: ”Det skal være slut med diesel- og benzinbiler i 2035”.

Nye strategier baner vejen

I juni 2020 lancerede den tyske regering en storstilet strategi, som blandt andet indeholder nye penge til forskning og innovation inden for grøn brintteknologi og omdannelse af el til nye syntetiske brændsler: Power-to-X. Brint ses af den tyske regering som et centralt europæisk samarbejdsfelt. Det hænger blandt andet sammen med, at det tyske erhvervsministerium forventer, at Tyskland bliver nettoimportør af grøn hydrogen og ikke selv vil kunne producere nok til at dække eget behov.

Kort inden den nationale brintstrategi blev lanceret, fremlagde delstaten Bayern sin egen brintstrategi, i hvilken et af initiativerne er at etablere 100 hydrogentankstationer i delstaten. Det er særligt bilindustriens betydning og de stærke forskningsmiljøer på området, der gør brintteknologi til et satsningsområde i det sydtyske. Som brintflagskib har Bayern søsat innovationsnetværket, Center Hydrogen.Bavaria (H2.B), som skal sikre delstatens status som førende inden for brintteknologi og innovation. På sigt er målet, at indsatsen skal give Bayern mulighed for at eksportere denne teknologi til lande, som producerer grøn hydrogen og kan sende leverancer retur til det sydtyske.

Tæt samarbejde mellem universiteter og industrien

Iden tyske bilindustri satses der også på brintteknologi. I juni 2020 grundlagde giganten Daimler et nyt datterselskab, Daimler Truck Fuel Cell GmbH, og det er planen at datterselskabet skal indgå et joint venture med Volvo Group med fokus på brændselsceller. I forskningsbyen Garching lidt nord for München holder BMW’s Kompetencecenter for brintteknologi til, og her forskes i, hvordan brintteknologi kan omsættes til bilproduktion i industriel målestok. BMW forventer i 2022 at sende en ny miniserie af hydrogendrevne grønne biler på markedet. På fabrikken i Leipzig indgår BMW i et profileret innovationsprojekt, BRYSON, hvor der udvikles systemer til lagring af brint i fremtidens biler. Det sker i samarbejde med blandt andre Technische Universität Dresden og Hochschule München.

På universitetssiden står blandt andre de to Bayernuniversiteter Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg og Technische Universität München (TUM) stærkt. Sidstnævnte har for nylig fået tilført nye midler gennem Bayerns Hightech-Agenda, som beskrevet i denne blog i foråret. Pengene går blandt andet til oprettelse af 15 nye professorater samt etablering af ”Power-to-Liquid”-anlæg. Desuden indgår TUM i et tæt samarbejde med Fraunhoferinstituttet for Interfacial Engineering & Biotechnology, som med sin afdeling BioCat (bio-, elektro og kemikatalyse) udvikler nye processer til omdannelse af Co2 til energilagring og nye brændsler til industrien.

Netop den tætte kontakt mellem universiteterne og storindustrien i Sydtyskland gør, at tyske partnere kan være interessante for danske aktører. Ikke mindst inden for rammerne af det kommende EU rammeprogram for forskning og innovation ’Horizon Europe’.

Nye samarbejdsmuligheder

Med satsninger på forskning og innovation inden for brintteknologi i Tyskland, Danmarks nye grønne forskningsstrategi og det aktuelle ’Green Deal call’ på EU-Niveau- ser banen ud til at være kridtet op for endnu mere samarbejde og nye partnerskaber mellem Danmark og Tyskland. Innovation Centre Denmark i München står klar til at understøtte danske forsknings- og innovationsaktører med netværk og matchmaking i det tyske økosystem. 

Tyskland og brintteknologi

Det tyske uddannelses- og forskningsministerium (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) har siden 2016 støttet forskning i brintteknologi, blandt andet igennem det såkaldte Kopernikusprogram (ikke at forveksle med EU’s satellitprogram af samme navn).

Programmets målsætning er at bidrage til målet om klimaneutralitet i 2050. Her kan du finde et overblik over Power-to-X-projekter, der har modtaget økonomisk støtte i den aktuelle anden støtterunde (2019-2021).

I 2018 afsatte BMBF, som en del af Tysklands Klimabeskyttelsesprogram 2030 (Klimaschutzprogramm 2030), 300 millioner euro til forskning inden for grøn brint frem mod 2023. Du kan finde mere information på BMBF’s hjemmeside.

Se et overblik over Power-to-X projekter, der har modtaget økonomisk støtte fra BMBF.