Skip to content

Nyt fra ICDK Bangalore: Danske nødhospitaler - en innovativ model for udbygning af Indiens sundhedssystem?

Innovation centre denmark i bangalore fik mulighed for at samarbejde med kolleger i både det danske og indiske innovationssystem om at skabe en model for privat-offentligt samarbejde om kapacitetsudvikling og frontline innovation i det indiske sundhedssystem under corona.

Da Indiens Covid-krise var på sit højeste i april og maj 2021, gik den indiske regerings videnskabelige rådgiver ud med et forslag om at lave ny sundhedsinfrastruktur i en høj hastighed og i partnerskab mellem staten, den private sektor og filantropiske fonde. Forslaget kom på et tidspunkt, hvor hospitalssystemerne i mange indiske stater havde nået deres maksimale kapacitet, og hvor mange Covid-patienter var overladt til selv at skulle sørge for behandling hjemme og ofte uden adgang til bl.a. livsnødvendig medicin og ilt.

Formålet var således en hurtig forstærkning af sundhedssystemet bl.a. med iltforsynede hospitalssenge til Covid-patienter, der samtidig skulle udgøre et fundament for udbygningen af sundhedssystemet til at håndtere fremtidige kriser og afhjælpe det enorme behov for øget sundhedskapacitet i områder med svag infrastruktur, som f.eks. de nordøstlige stater Nagaland, Assam og Meghalaya.

 I forbindelse med initiativet ringede Innovation Centre Denmark (ICDK) i Bangalore til Novo Nordisk Fondens humanitære afdeling, som svarede og handlede så hurtigt, at vi i løbet af kun ni dage havde defineret et projekt baseret på en nødbevilling fra fonden. Projektet satte en af ICDKs partnere, den statslige sundhedsteknologi-inkubator C-CAMP i Bangalore, i gang med at organisere fremstillingen af hospitalsmoduler, der skulle forstærke kapacitet på eksisterende hospitaler og sundhedsklinikker.

Indvielse af Covid-hospitalsudbygning
Indvielse containerbaseret hospitalstilbygning, Nagaon,Assam

Innovative fleksible hospitaler

Konceptet bestod af containere med ilt-forsynede senge og respiratorer. Modulerne skulle være af høj kvalitet og solide nok til mange års brug, men samtidig kunne fremstilles på få uger og derefter fragtes til hospitaler og sundhedscentre med behov for ekstra kapacitet til den hektiske kamp mod Covid under Indiens anden bølge.

Vi fokuserede i projektet på forberedelsen til en forventelig tredje bølge og på at skabe modeller for en hurtig styrkelse af sundhedsinfrastrukturen, dér, hvor der var mest brug for det. Regeringens videnskabelige rådgivers kontor nedsatte en styregruppe med deltagelse fra ICDK, der fik ansvar for at koordinere matchet mellem kapacitet og efterspørgsel på delstatsniveau og leveringen af hospitalsmoduler, samt at inkorporere donerede iltapparater og andet udstyr, der var leveret som Covid-assistance til Indien fra udlandet.

Det var delstatsregeringerne opgave at garantere bemanding af hospitalerne samt infrastruktur som elektricitet, kloakering og et egnet område at sætte modulerne på. Det gav hektisk koordinering og forhandling mellem den indiske centralregering og sundhedssystemerne på delstatsligt og regionalt niveau. Samtidig var der massive udfordringer både med levering af udstyr, medarbejdere ramt af Covid, hård monsunregn, adgangsveje, som ikke var brede og solide nok til at levere hospitalsmodulerne bl.a. i fattige bjergområder i det nordøstlige Indien.

For at sikre projektets fleksibilitet inkorporerede C-CAMP flere leverandører af hospitalsudstyr og containerbaserede moduler. En ny leverandør – det store indiske konglomerat Tata Steel tilbød større modulære systemer med kapacitet op til 100 senge, ligesom en lille startup kom til, der i løbet af en måned leverede et hospitalsmodul til 50 senge bygget ud af paneler fremstillet af presset halm. På baggrund af Novo Nordisk Fondens bevilling på 10 millioner danske kroner og med medfølgende delstatslige investeringer på op mod samme niveau er der siden anden bølge opført syv hospitalstilbygninger med kapacitet fra 16 til 100 senge, mens en ottende hospitalsafdeling blev nyindrettet med iltsenge og andet udstyr til Covid-behandling.

Indvielse af Covid-hospitalsudbygning
Indvielse af Covid-hospitalsudbygning, Dimapur, Nagaland,Indien

Privat-offentligt partnerskab om innovativ udbygning af sundhedssystemet

For os i ICDK i Indien gav projektet stor mening. På et tidspunkt, hvor Indien var i en meget alvorlig krise, og hvor vi selv var tvunget til at lukke ned og flere af os måtte forlade landet, fik vi mulighed for at samarbejde med kolleger i både det danske og indiske innovationssystem om et projekt, der ikke bare sigtede efter at afhjælpe den aktuelle krise, men også pegede frem mod mere langsigtede og bæredygtige løsninger.

Ved hjælp af fondsmidlerne lavede vi som en del af projektet direkte investeringer på lokalt niveau i sundhedssystemet - en slags pilotinvestering i lokal sundhedsinfrastruktur. Investeringerne blev matchet af delstatslig kapacitet og infrastruktur, men initiativets private midler muliggjorde en fleksibel koordinering mellem delstatsniveau, centralregering, private leverandører og innovationssystemet, som kunne bruges til at få nye teknologier og udstyr direkte implementeret på lokalt niveau.

Projektet skabte en model for privat-offentligt samarbejde om kapacitetsudvikling og frontline innovation i det indiske sundhedssystem, og vi samlede derfor i foråret 2022 sammen med Invest India erfaringerne fra projektet i en Playbook, der skal sikre, at erfaringerne kan sættes hurtigt i værk i nye projekter. Samtidig har sundhedsministeren i Assam foreslået, at et af de sundhedscentre, der blev udvidet i hans delstat, bliver en hub for sundhedsinnovation i Indien. C-Camp er meget interesseret i at se flere af deres forskere og entreprenørers sundhedsteknologier afprøvet, men det kunne også være en mulighed for at teste danske teknologier i en udviklingskontekst.

Indvielse af Covid-hospitalsudbygning
Inspektion af Hospital i Nagaon med sygeplejersker

Investering i sundhed– One India, One Health

Ligesom i Danmark er sundhed blevet et helt centralt politikområde i Indien og vil være det i mange år frem.  Der er behov for både store investeringer og innovation, hvis den indiske regering skal levere på befolkningernes forventninger efter Covid. I marts 2022, mens vi rejste rundt med en gruppe fra den indiske centraladministration og C-CAMP for at deltage i de officielle indvielser af to hospitalsudvidelser i Nagaland og Assam, annoncerede premierminister Modi netop store investeringer i sundhedsinfrastruktur som en del af fremlæggelsen af den indiske finanslov.

Sundhedsinfrastrukturen i Indien skal ikke kun være noget, man kender fra de store byer, sagde han, idet han annoncerede sloganet: ’One India, One Health’. Sundhedssystemet skal helt ud på landsbyniveau, være baseret på ny teknologi og være udviklet i samarbejde med den private sektor. Indien har i denne forbindelse gode muligheder for at finde potentielle og oplagte danskere partnere til at videreudvikle projektet og implementere nye teknologiske løsninger.

Blogindlægget er skrevet af tidligere forsknings- og innovationsattaché ved ICDK Bangalore, Jakob Williams Ørberg, som har været med til at gennemføre projektet i Indien.

Hvis du vil høre mere om Indiens sundhedsinfrastruktur, det konkrete projekt eller projekter inden for andre fokusområder for ICDK Bangalore, er du velkommen til at kontakte ICDK Bangalores nye forsknings- og innovationsattaché, Søren Tranberg-Hansen på [email protected]  eller læse mere på icdk.dk/

Følg Innovation Centre Denmark på LinkedIn