Skip to content

Cybersikkerhed efter COVID-19: Erfaringer fra Israel

COVID-19 har sat digital sikkerhed øverst på dagsordenen for mange virksomheder og vidensinstitutioner verden over. Hvordan sikrer vi bedst muligt vores data i en forandret verden præget af den globale coronapandemi?

En undersøgelse fortaget af Sapio viser, at 86% af it-afdelingerne i danske virksomheder oplevede et øget antal cyberangreb under coronakrisen. Respondenterne i undersøgelsen bevidner, at det er den offentlige sektor samt finans – og sundhedssektoren der er hårdest ramt under corona. Forsvarsministeriet vurderer samtidigt at cybertruslen fremadrettet er i kategorien meget høj, og har særligt advaret om, at cyberkriminelle vil udnytte den sårbare situation, COVID-19 har bragt med sig, hvor blandt andet øget hjemmearbejde gør systemerne særligt sårbare.

Der er ingen tvivl om, at der er kommet øget fokus på cybersikkerhed i de senere år. Regeringens nyligt reviderede cyberstrategi og andre seriøse initiativer såsom Industriens Fonds indsats, hvor fonden over de sidste par år har afsat omkring 100 mio. til styring af et dansk cyber innovationsøkosystem, er et klart vidnesbyrd om, at der i Danmark nu bliver stillet skarpt på denne dagsorden. Spørgsmålet er blot, om det er sket i tide til at modgå den aktuelle krise, verden og derved Danmark står i lige nu. Den førnævnte undersøgelse viser at halvdelen af IT-afdelingerne i danske virksomheder der indgik i undersøgelsen ikke havde en kriseplan da corona ramte.

Har Danmark sovet i timen?

Hvis man spørger cybereksperter i Israel – et af verdens førende lande inden for udvikling af cybersikkerhedsløsninger - er fokus på området udsprunget af en stærk nødvendighed for at sikre landet imod forskellige typer af terrorangreb. Denne erfaring gælder også cyberspace. Danmark er præget af en høj grad af tillid og har ingen grund til at antage fjendtlige angreb fra vores geografiske nærområder. I en global verden, hvor data og adgang til data i højere og højere grad styrer slagets gang, er dette dog en udsat position.

Danmark har endnu ikke adgang til den talentmasse, der er nødvendig for at udvikle stabile løsninger og sikre danske virksomheder mod det aktuelle trusselsniveau. Selvom initiativer nu sættes i værk, tager det år at uddanne den rette ekspertise. Danmark må derfor kigge ud over egne grænser for at bygge bro til de miljøer, hvor denne ekspertise allerede eksisterer, og drage nytte af de erfaringer, et land som Israel allerede har gjort sig.

Her tænkes særligt på det faktum, at Israel på få år har udviklet en civil cybersikkerhedsindustri og formået at opgradere uddannelsesniveauet på rekordtid.

Her kan Danmark hente erfaringer fra Israel

Der er nogle grundlæggende erfaringer som ICDK Tel Aviv har synliggjort, der ligger til grund for Israels succes inden for cybersikkerhed, som Danmark med fordel kan bygge videre på. Et uddrag af disse kommer her:

  • Etablering af en landsdækkende indsats målrettet den yngre del af befolkningen (fra gymnasieniveau og op i uddannelsessystemet) via særlige eliteprogrammer for udvalgte elever.
  • Cybersikkerhed tænkes på tværs af fagdiscipliner, hvor træningselementer tager udgangspunkt i evnen til problemløsning i højere grad end tekniske færdigheder. Antagelsen hviler på en forståelse af, at den tekniske kunnen konstant ændrer sig, og fjenden teknisk set altid er et skridt foran.
  • I forlængelse heraf udbud af intensive og praksisbaserede træningsprogrammer, der udbyder ’soft skills’ orienteret mod problemløsning og adaptiv læring (med stærke elementer hentet fra Israels militære træningsprogrammer).
  • Rekrutteringsprocesser, der målrettet henvender sig til det ’skjulte’ talent i udkantsområderne, ofte uuddannede unge med hang til computerspil.

Innovationscenteret i Tel Aviv bygger bro til dansk-israelsk samarbejde

Innovationscenteret i Tel Aviv (ICDK Tel Aviv) arbejder i øjeblikket målrettet for at fremme dansk-israelsk samarbejde inden for civil cybersikkerhed – hvorved Danmark kan drage nytte af ovenstående erfaringer.

I næste måned afholder innovationscenteret bl.a. et webinar i samarbejde med den israelske VC fund, Team8 om digitale sikkerhedsløsninger i den finansielle sektor. Formålet er at synliggøre erfaringerne fra Israel i forbindelse med det øgede trusselsniveau i den finansielle sektor. 

Til foråret finder et pilotstudie sted, der skal teste muligheden for at sende danske studerende inden for en række tværdisplinære uddannelser og en række danske cyber start-ups til Israel på et længerevarende træningsforløb. Disse projekter er finansieret af Industriens Fond og implementeret i samarbejde med TAU Ventures, Tel Aviv Universitets private investeringsarm, det israelske cyberdirektorat og Tel Aviv Universitets tværdisplinære cybercenter. 

Rapporten opridser udviklingen og organiseringen af Israels nationale cybersikkerhedsstrategi, bidrager med indsigt i de innovations- og forskningsprogrammer, der har været afgørende for at etablere et økosystem inden for cybersikkerhed, og beskriver de typer af træningsprogrammer, der bidrager til landets talentmasse.