Skip to content

Munich Quantum Valley: Europas nye smørhul for kvanteforskere?

Trods corona-krise skorter det ikke på ambitionerne for forskning og innovation i Sydtyskland. Nu er endnu et nyt initiativ ved at tage form: Munich Quantum Valley skal gøre Bayern til Europas centrum for kvanteforskning. Nye tyske legekammerater for det stærke miljø af kvanteforskere i Danmark?

Set fra innovationscentrets udkigspost i München er vi aktuelt vidner til en massiv økonomisk satsning på kvanteteknologi, som også bør interessere danske forsknings- og innovationsmiljøer:

I november 2019 præsenterede Bayerns delstatsregering sit bud på, hvordan fristaten kan fremtidssikres gennem investeringer i forskning og innovation, Hightech-Agenda Bayern. Sidste sommer kom så en tillægspakke, Hightech-Agenda Plus, som respons på coronakrisen. Kvanteteknologi bliver begunstiget med hele 300 millioner euro fra de to pakker, under rubrikken ”SuperTech”. München er knudepunktet for denne indsats, for her er allerede et stærkt miljø på det kvanteteknologiske felt:

Hertil kommer, at der som følge af Hightech-Agenda Bayern opbygges et nyt Center for Quantum Computing and Quantum Technologies (ZQQ) i en partnerkreds bestående af bl.a. Fraunhofer, TUM og LMU, og at der derudover etableres et helt nyt institut ved Universitetet i Würzburg, som skal forske i de fysiske betingelser for fremtidens kvantecomputer.

Skal tiltrække de klogeste hoveder

De mange midler fra den bayerske Hightech-Agenda skal hurtigt ud at arbejde: Således skal 120 millioner euro bringes i spil allerede i 2021 og 2022. Fokus er på såvel grundlagsskabende forskning og uddannelse af fremtidens kvanteforskere som udvikling af ny teknologi.

Et centralt element i strategien er, at München skal være Europas magnet for topforskere på kvanteområdet. Samtidig tages kampen op internationalt med andre af verdens kvante-hotspots som Boston, Silicon Valley og Shanghai.

Med i planen er også, at der skal bygges en ny teknologipark med den relevante tekniske infrastruktur. Det skal give mulighed for at bygge moderne kvantekomponenter ”dahoam” i den bayerske kvantedal. Munich Quantum Technology Park skal også kunne benyttes af start-ups samt investeringsmiljøet TUM Venture Lab Quantum, som netop er ved at blive startet op.

Nye samarbejdspartnere for Danmark?

Som en del af den tyske respons på corona-krisen, ”Zukunftspaket für das Innovationsland Deutschland”, sættes der med hele 2 milliarder euro turbo på den føderale regerings investeringer i teknologi. Kvanteteknologi er et af de områder, der bliver prioriteret som et led i at sikre digital suverænitet i fremtiden: Quantumcomputing ”Made in Germany”.

I januar 2021 blev de første projekter igangsat med 120 millioner euro i støtte fra det tyske uddannelses- og forskningsministerium (BMBF). Her kan projektet Digital‐Analoge Quantencomputer (DAQC) omkring kvanteprocessorer fremhæves. Konsortiet tæller Forschungszentrum Jülich, Leibniz Supercomputing Centre, Infineon, Freie Universität Berlin samt to start-ups: østrigske ParityQC og finske IQM. Sidstnævnte har, i parentes bemærket, også kontor i München.

I Bayern er ambitionerne særligt store. Her er forventningen, at de langsigtede investeringer i forskning og ny teknologi kan skabe grundlag for en egentlig kvanteindustri på sydtysk jord. Alt i alt synes der lige nu at være gode muligheder for at udbygge samarbejdet mellem danske og tyske miljøer inden for kvanteforskning og –teknologi.

På Innovationscentret i München følger vi de forskellige forsknings- og innovationsinitiativer på området tæt og står klar til at assistere danske forskere og virksomheder. Vi kan hjælpe med netværk og kontakt til relevante myndigheder, herunder Bayerns delstatsregering, og blandt andre forskningsinstitutionerne Fraunhofer- og Max Planck, som begge har hovedkvarterer i München.