Skip to content

Israel erklærer kamp mod klimaforandringerne

På baggrund af den nylige FN rapport, der giver et portræt af klodens tilstand, sætter Israel nu endelig mere fokus på at bekæmpe klimaforandringerne.

FNs nye rapports (publiceret af UN intergovernmental panel on climate change) dystre forudsigelser byder på en kommende istid, markant øgede temperaturer, oversvømmelser, ukontrollerbare storme og tørke i store dele af verden. Alt sammen inden for dette årti. Rapporten har således fået politikerne i Israel op af stolen. Israels nye miljøminister, Tamar Zandberg, har nu udtalt, at Israel må vågne op og aktivt deltage i kampen for klimaet for at sikre landets overlevelse. En udmelding, der i vokabular minder om en krigserklæring mod klimaet. Med et statement fra Zandberg der lyder: ‘The intensity and urgency of the climate crisis can no longer be denied’, og at klimaet må betragtes som en strategisk trussel mod Israel, er der helt nye toner fra den jødiske stat.

Billedet ovenfor viser Israels største vedvarende energiprojekt bestående af et 250m højt solenergitårn omkranset af 50.000 spejlreflekser. Altsammen placeret i negev ørkenen i det sydlige Israel.

Landet har samtidig fået ny regering, der nu træder i karakter, og som i løbet af de sidste to måneder lagt kimen til et øget fokus på den grønne dagsorden. Zandberg advarer i et brev til Israels nye statsminister, Naftali Bennet, at temperaturerne i Israel vil stige fire grader inden 2050. Israel må derfor aktivt bekæmpe udslip af drivhusgasser og samtidig forberede sig på de uundgåelige konsekvenser, klimaforandringerne vil medføre de næste år.

Det nu godkendte to-årige statsbudget indebærer for første gang en særlig bevilling på NIS 625 mill. (DKK 1,23 mia.) til at bekæmpe klimaet. Bevillingen vil gå til udvikling af vedvarende energi, grøn transport og forskellige luftforeningsprojekter ud over hjælp til at udvikle nye forskningsprogrammer og teknologiudvikling. Desuden allokeres yderligere midler til andre ministerier for at nå FNs mål om at reducere drivhusgasser med 27 procent i 2030 og 85 procent i 2050.

Israels tidligere regering er blevet kritiseret for ikke at leve op til 2015-Parisaftalen og for at have en alt for langsom transition til vedvarende energi. Den private sektor har dog fokuseret på udvikling af miljøvenlige teknologier – løsninger der indtil nu har været eksporteret til udlandet (og ikke anvendt lokalt i Israel på grund af manglende politisk opbakning). Dette betyder, at Israel besidder forskningsmæssig ekspertise inden for udnyttelse af vandressourcer, bekæmpelse af tørke, afsaltning af havvand, udnyttelse og lagring af solenergi og udvikling af nye teknologier inden for fødevaresektoren.

Det israelske udenrigsministerium udtaler, at Israel vil gå foran i udvikling af tech-løsninger til bekæmpelse af klimaet, og at landet nu åbner for klimadiplomati i et forsøg på at række ud til andre lande. I Israel kan enhver trussel vendes til en fordel. Landet har til trods for lokale forhold (fjendtlige naboer) og mangel på naturressourcer formået at skabe en blomsterende økonomi og opdyrke ørkenen til gavn for landets økonomiske udvikling og fået etableret det, vi i dag kender som the start-up nation. Begrænsninger skaber innovation er en del af israelernes selvfortælling, og klimaet er ikke forskelligt. Enhver trussel kan vendes til en fordel.

Håbet er selvfølgelig, at Israel og Danmark nu i højere grad kan nå hinanden i en fælles indsats hvor klimaet spiller en afgørende rolle i de mange bilaterale forskningsprojekter, der sættes i søen til gavn for begge lande. Israel kan her lære en hel del af den danske tilgang.

Hvis du ønsker at vide mere om det israelske økosystem inden for forskning og innovation, og hvor der er potentielle samarbejdsmuligheder for danske interessenter, kan du kontakte UFMs attaché på Innovation Centre Denmark i Tel Aviv, Ann-Christina Lange på [email protected] eller følge Innovation Centre Denmark på LinkedIn