Skip to content

Amerikanske innovationsmiljøer har fået øjnene op for kvindelige iværksættere

I USA er der fokus på inkluderende entreprenørskab - især blandt køn. Det drejer sig om at få mest muligt talent i spil, og der ligger en stor gevinst for det amerikanske samfund ved at øge andelen af kvindelige entreprenører og iværksætterspirer. Samme tendens spirer nu også i Danmark.

Kvinder skaber unik værdi i iværksættermiljøet

Entreprenørskab og særlig undervisning i entreprenørskab er i fokus for innovationscenteret i Boston. Meget tidligt efter vores etablering i januar 2019 gik min attachékollega i Silicon Valley og jeg i gang med at planlægge aktiviteter, hvor vi ville give danske universiteter en østkyst- og en vestkyst-version af entreprenørskab. Det er der kommet en række initiativer ud af, som har haft til formål at inspirere undervisere på videregående uddannelsesinstitutioner. Initiativet blev skudt i gang med en delegationstur for danske universiteter i maj 2019. Her havde vi inviteret en blanding af folk fra universitetsledelsen og folk, der underviser i entreprenørskab, til USA. I løbet af en uge fik denne gruppe indsigt i, hvordan der arbejdes med iværksætteri på MIT, Harvard, Babson, Stanford og Berkeley. Efterfølgende har vi i Boston arbejdet med Fonden for Entreprenørskab om deres projekt ”Startup i praksis”, hvor danske universiteter var i Boston for at se på, hvordan amerikanske universiteter arbejder med praktik i start-ups. Senest har vi set på, hvordan man gennem undervisning i entreprenørskab kan sætte fokus på at skabe flere kvindelige iværksættere, og vi gennemførte i januar et særligt webinar om kvindelige iværksættere i USA. Webinaret havde 65 tilmeldte undervisere fra alle dele af de danske videregående uddannelsesinstitutioner, hvilket vidner om en stor interesse blandt de danske aktører i at arbejde mere fokuseret med kvinder og iværksætteri.

Ser man på amerikanske tal, går færre end 5% af investerede dollars til kvindelige iværksættere. Danske tal peger på en lignende tendens, hvor kun 1% af iværksætterinvesteringer går til kvinder. Globalt set er andelen af tech transfer fra universiteter steget 18% over de seneste år, mens raten af kvindelige entreprenører kun er steget 7%. Tech trans kan opgøres på mange måder, men i denne sammenhæng er tech transfer målt som antal start-ups. Uanset hvad, så underbygger det påstanden om, at vi helt overordnet kan gøre mere for at få flere kvindelig iværksættere.

Hvad kan vi lære af USA?

Ifølge The Global Entrepreneurship and Development Institutes seneste Female Entrepreneurship Index, ligger USA i top, mens Danmark ligger på en fjerdeplads. Eller sagt med andre ord så er USA bedst globalt set til at skabe et kønsligt balanceret iværksættermiljø. Her på innovationscenteret i Boston arbejder vi aktivt med at forstå, hvad det er, der gør USA til et forgangsland inden for kvindeligt iværksætteri, og hvad Danmark kan lære heraf.

Figur: The Female Entrepreneurship Index 2015
Figur: The Female Entrepreneurship Index 2015

Kilde: The Global Entrepreneurship and Development Institutes

Vi har blandt andre talt med den Boston-baseret investor Shereen Shermak. Hun investerer i høj grad i kvindelige iværksættere – en såkaldt femtech-investor. Hun anser et fokus på gender diversity i sine investeringer som kilden til sin succes. ”Hvis du får alle til at føle sig velkomne, får du et bedre og mere unikt deal flow”.

Et inkluderende innovationsmiljø kan indfri potentiale ved kvindelig iværksættere

Webinaret den 26. januar var udviklet i samarbejde med Babson College, der er en mindre business school i Boston, der har specialiseret sig i at undervise i entreprenørskab og som konstant topper listen med de bedste entreprenørskabs universiteter i USA . De har blandt etableret WIN Lab. WIN Lab er Babsons acceleratorprogram for 30 early-stage kvindeejede virksomheder med højt vækstpotentiale. WIN Lab blev i 2013 oprettet for at få flere studerende ved Babson College til at deltage i konkurrencer og acceleratorer i studieregi. Siden indgik WIN Lab et samarbejde med byen Boston om at lade programmet være rettet mod kvindelige iværksættere også uden for Babson College.

Vi har talt med Executive Director hos Babson College’s Center for Women’s Entrepreneurial Leadership, Susan Duffy. Hun lægger særlig vægt på begrebet self-efficacy (som på dansk bedst kan oversættes til selvhjulpethed) og vigtigheden af at facilitere self-efficacy i et iværksætterifremmende samfund:

”Ved aktivt at opbygge miljøer, der skaber betingelser for self-efficacy, kan man fremskynde potentialet for, at iværksættere kaster sig ud i at starte egen virksomhed”

Man kan uddrage fra Susan Duffys såvel som Shereen Shermaks erfaringer, at med et innovationsmiljø, der inviterer til deltagelse fra både kvinder og mænd, kan man indfri det potentiale, der ligger i at en øget indsats i at få flere kvindelige iværksættere. Med kvinder som idéhavere, bestyrelsesmedlemmer og alt derimellem vil højere diversitet i innovationsmiljøet føre til mere bæredygtige koncepter. Emilie Normann, chef for forskning, analyse og videregående uddannelser hos Fonden for Entreprenørskab, siger: “Vi kan se fra forskningen, at diversitet er værdifuldt inden for entreprenørskab. Sammenlignet med homogene teams, har teams præget af forskellighed et højere potentiale, når det kommer til problemløsning, og de performer bedre, når de møder komplekse problemstillinger.”

Hvad bliver det næste?

Entrepreneurship Academy er en samling af aktiviteter, som innovationscentrene i Boston og Silicon Valley har gennemført siden 2019. Aktiviteterne er rettet mod de danske videregående uddannelsesinstitutioner og er en blanding af webinarer og delegationsbesøg af både ledelserne og underviserne fra de danske universiteter. Alt sammen for at give inspiration og læring fra de bedste universiteter på USA’s øst- og vestkyst.

Det næste initiativ fra Entrepreneurship Academy bliver to 2-dages masterclasses for undervisere i entreprenørskab – en i København og en i Aarhus. De er udviklet i samarbejde med Berkeley University, og de skulle oprindelig have været afholdt i maj 2020, men som så meget andet har vi været nødt til at rykke afholdelsen, og lige nu forventer vi, at de bliver afholdt til efteråret 2021. Her vil vi sammen med Berkeley University gå i dybden med tilrettelæggelse af succesfuld undervisning i entreprenørskab. Vi forventer at offentligøre tilmeldingen i løbet af april. I mellemtiden er du velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til Entrepreneurship Academys aktiviteter.