Skip to content

Bayern søger 1.000 nye professorer og 10.000 nye studerende

I Bayern står forskning og teknologi øverst på den politiske agenda. Med en tocifret milliardinvestering, ”Hightech-Agenda”, oprettes 1000 nye professorater og 10.000 nye studiepladser. Den sydtyske teknologioffensiv kalder på internationalt samarbejde, herunder mellem bayerske og danske aktører

Uddannelses- og forskningspolitik er i Tyskland i høj grad et delstatsanliggende, og selvtilliden fejler ikke noget i Bayern. Således lancerede den sydtyske delstat i oktober 2019 sin egen teknologiplan, ”Hightech-Agenda”, med stærke paralleller til den nationale tyske Hightech-Strategi.

Med Hightech-Agenda investerer Bayerns regering frem mod 2025, hvad der svarer til hele to milliarder euro til forskning i nøgleteknologier som kunstig intelligens, en universitetsreform samt kapital til vækstlaget af start-ups og SMV’er.

Hightech und Heimat

Ved et storstilet ”Hightech-Summit” arrangement på Technische Universität München (TUM) i februar blev de næste sten lagt: Nu skal den bayerske teknologioffensiv ud over rampen. Hightech-Summit lyder internationalt, men der var faktisk tale om et meget lokalt, bayern-orienteret arrangement. Men ulig hvad arrangementets titel ”Hightech-Summit” indikerede, var der tale om et meget lidt internationalt, og til gengæld meget lokalt, bayersk arrangement. Det til trods for de store armbevægelser og ambitioner, der, lægges for dagen med Hightech-Agendaen, som Ministerpräsident Markus Söder har sat sig i spidsen for.

Blandt tiltagene i investeringsplanen er, at der i delstaten skal oprettes:

  • 1000 nye professorater, heraf 100 inden for kunstig intelligens
  • 10.000 nye studiepladser, heraf halvdelen inden for informations- og kommunikationsteknologi, på de bayerske universiteter og professionshøjskoler, og
  • 20 nye topforskningscentre – en slags superprofessorater på tværs af delstaten

Et globalt perspektiv er nødvendigt, hvis den bayerske plan skal lykkes. Det kræver nemlig, at Bayern formår at tiltrække internationale topforskere og dygtige studerende fra udlandet. Samarbejde mellem videninstitutioner i Bayern og udenlandske aktører, fx fra Danmark, er også nødvendigt for at nå strategiens mål. Særligt inden for ”Supertech”-området, som er defineret ved investeringer i forskning inden for kunstig intelligens, robotteknologi og kvanteteknologi. I planen er der afsat 600 millioner euro alene til SuperTech.

Handling bag milliarderne: Nye muligheder – også for danske forskere og studerende

Technische Universität München (TUM) er en central aktør i det sydtyske innovationssystem. Udover at være et af Europas førende tekniske universiteter er TUM karakteriseret ved et stærkt entreprenørskabssystem og et tæt samarbejde med industrien. Jeg har spurgt kommunikationsdirektør ved TUM, Dr. Ulrich Marsch, hvilke muligheder Hightech-Agendaen giver i praksis:

Hvilken betydning har Hightech-Agenda Bayern for TUM?

”Hightech-Agendaen har afgørende betydning for TUM, idet det er den største investering i forskning og teknologi i Bayern siden 2002.

Kunstig intelligens er et af de områder, der afsættes flest midler til med Hightech-Agendaen. Der vil blive oprettet nye professorater i hele Bayern, men med München som centrum. Der er allerede stærke AI-forskningsmiljøer ved Münchens to store universiteter, Ludwig-Maximilians Universität og TUM, samt Max Planck-Institutter. Med den nye investeringsplan vil kræfterne blive samlet og samarbejdet styrket.

Men Agendaen giver ikke kun et rygstød til kunstig intelligens. TUM forventer også at åbne en række nye professorater i teknologiområder såsom rumfart og cleantech.”

Hvor mange nye professorater får TUM mulighed for at oprette som følge af planen?

„Med Hightech-Agendaen skal der oprettes hele 1.000 nye professorater i Bayern. Professoraterne vil blive fordelt på ca. 11 universiteter og 19 professionshøjskoler. Og 10.000 nye studiepladser åbnes inden for de teknologiområder, som Hightech-Agendaen understøtter. I alt forventer TUM at oprette ca. 75-80 nye professorater inden for de næste 2-3 år (det skal ses i forhold til de ca. 600 professorer TUM har i dag – altså en markant forøgelse (red.)).

Lad mig give to eksempler:

1) Med det boost som den bayerske investeringsplan giver, vil TUM fremhover have 50 professorer inden for rumfart og jordobservation. Det gør TUM’s Institut for Rumfart og Geodæsi til det største af sin slags i Europa. Det er værd at nævne, at der med Hightech-Agendaen også følger 50 mio. euro til at støtte start-ups, også inden for rumfart. I dag holder ca. 40 % af alle tyske virksomheder inden for rumindustrien til i Bayern.

2) TUM’s Campus for Bioteknologi og Bæredygtighed i Straubing (ca. 150 km. nord for München) udfører forskning i bioressourcer. En af målsætningerne er at omdanne restprodukter til genanvendelige materialer til industrien, herunder at udvikle syntetiske brændsler. I dag har campus 20 professorer, men som et resultat af Hightech-Agendaen oprettes 15 nye professorater. TUM’s campus i Straubing er den største forskningsinstitution i Tyskland som udelukkende fokuserer på bæredygtig teknologi.

Investeringerne i nye professorater gennem Hightech-Agenda Bayern svarer til, at der oprettes to nye institutter på TUM. Så markant er det.“

Hvilke konkrete nye internationale samarbejdsmuligheder ser TUM for sig, herunder samarbejde med danske universiteter og virksomheder? 

”Hightech-Agendaen åbner helt sikkert op for nye samarbejdsmuligheder, ikke mindst inden for de områder, jeg har været inde på. TUM har et godt og tæt samarbejde med Danmark, ikke mindst med DTU som vi samarbejder med gennem EuroTech-alliancen. Her er et af vores fælles indsatsområder at bringe humaniora i tættere samspil med de tekniske virksomheder, fx gennem udvikling af fælles studieprogrammer.”

På Innovationscentret i München arbejder vi hver dag med at understøtte danske videninstitutioner og virksomheder i internationalt samarbejde med Tyskland, Østrig og Schweiz. Vi hjælper gerne forskere og studerende med at tilgå de nye samarbejdsmuligheder, som blandt andet Hightech-Agenda åbner op for. Kontakt innovationsattaché Ulrik Kjølsen Olsen og hør nærmere. [For nuværende har Bayerske delstatsregering ikke meldt ud om, og eventuelt hvordan, COVID-19 krisen påvirker de planlagte investeringer gennem Hightech-Agendaen.]

Om Hightech Agenda Bayern

Satsninger inden for fire søjler:

  • Flere midler til forskning i kunstig intelligens, robot- og kvanteknologi: 600 millioner euro
  • Moderniseringsprogram (investeringer i bygninger og infrastruktur på universiteter og professionshøjskoler samt forbedret mobilnetværk): 600 millioner euro
  • Ny universitetsreform (herunder indsats for at tiltrække excellente forskere fra udlandet) - 400 millioner euro
  • Styrket indsats over for startups og SMV'er: 400 millioner euro

Med programmet forventes blandt andet:

  • 1.000 nye professorer
  • 10.000 nye studiepladser
  • Mere end 20 nye topforskningscentre placeret i hele delstaten

Kilde: Regeringserklæring fra Bayerns regering, 10. oktober 2019