Skip to content

Bæredygtigt & royalt innovationssprint i Seoul

På 56 timer udviklede 35 studerende fra Danmark og Sydkorea bud på, hvordan vi kan løse FN’s verdensmål og de globale klimaudfordringer gennem kreativitet og entreprenørskab. Danmark er et foregangsland for Sydkorea, og der er grobund for nye initiativer med fokus på klima og bæredygtighed.

”Miraklet på Han-floden” er en frase, man ofte hører i jobbet som attaché i Seoul. ’Han-floden’ er den flod, der skærer byen i to lige store dele, og ’miraklet’ hentyder til det faktum, at Korea i løbet af én generation gik fra et sønderbombet og totalt knust land, til et land der nu er førende inden for en hel række af industrier, og for øvrigt også veksler mellem at være verdens 12. og 13. største økonomi.

Dog står det efterhånden mere og mere klart, at en så hurtig udvikling efterlader sig nogle huller. Et par af de største er Sydkorea og særligt Seouls (alt for) store klimaaftryk, den enkelte borgers oplevelse af en faldende livskvalitet, og en økonomi og et samfund drevet frem af ganske få, meget store konglomerater. Heldigvis er det hverken huller man står alene med, eller huller som ikke kan lappes. Her kan Danmark spille en rolle.

Sydkoreansk fokus på klima og entreprenørskab

I Sydkorea har man imidlertid med vanlig ildhu og beslutsomhed sat sig for drastisk at forbedre landets klimaaftryk. Indenrigspolitisk er der opstillet ambitiøse mål for en hurtig nedtrapning af anvendelsen af fossile brændstoffer til fordel for bæredygtige energikilder. Udenrigspolitisk har præsident Moon Jae In markeret de grønne ambitioner og globale ansvar ved at annoncere, at Seoul i juni 2020 danner rammen om Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 Summit. ”Nye” udfordringer kræver selvsagt nye løsninger, og her er der behov for kreativitet, diversitet, risikovillighed og dermed ungdommen.

Internt har man i Sydkorea i mange år bakset med det paradoks, som udgøres af landets store (familieejede) konglomerater, også kaldet ”Chaebol”, som på den ene side har drevet landet ud af økonomisk fattigdom, men som på den anden side har gjort samfundet fattig på kreativitet og entreprenørskab. Tallene taler for sig selv. Halvdelen af det koreanske aktieindeks er fordelt på fem Chaebol, og de ti største Chaebol ejer 27 % af alle forretningsaktiver i Sydkorea. Det er ret skræmmende tal, der tyder på en vis grad af monopol, som sjældent er godt nyt for et sundt og spirende startup-miljø.

Politisk bliver denne problemstilling forsøgt løst af en usammenlignelig finansiel støtte fra regeringen, som for alvor blev søsat af den tidligere Park administration under navnet ”Creative Economy”. Den nuværende regering, ledt af præsident Moon Jae-in (som også går under navnet ”Chaebol Fighter”), har i den grad taget stafetten videre og skruet yderligere op for den politiske prioritering. Der er således blevet allokeret, hvad der svarer til 58,9 milliarder kroner til en venture fund, som skal støtte entreprenørskab, startups og SMVer – den største regeringsstøtte pr indbygger til startups i verden.

Danmarks rolle i Sydkorea

På trods af de aktuelle politiske prioriteter og projekter er det i det daglige ret tydeligt, at det både hvad angår klima, bæredygtighed, kreativitet og entreprenørskab er relativt uudforsket territorium, som skal betrædes for henholdsvis sydkoreanske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlig-private organisationer, myndigheder med flere.

Heldigvis har mange års diplomatisk indsats bevirket, at når det kommer til bæredygtighed og kreativitet, er Danmark et foregangsland, der står allerøverst i sydkoreanernes bevidsthed. Det er lige netop i dette krydsfelt, at Innovation Centre Denmark kan bidrage med at etablere partnerskaber med og på tværs af danske myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder – såkaldte triple-helix-partnerskaber. I er alle sammen aktører med årelang erfaring med regulativer, metoder, teknologier og forretningsmodeller, der understøtter entreprenørskab og bærdygtighed.

Hvad 3 udfordringer, 35 studerende og 56 timer kan føre til?

Under det royale besøg i Seoul i maj 2019, hvor hele den sydkoreanske befolkning fulgte med i Kronprinseparrets gøren og laden, mødtes 35 danske og koreanske studerende. Innovation Centre Denmark Seoul havde i tæt samarbejde med DTU, KAIST og den Sydkoreanske NGO ’Coalition for Our Common Future’ arrangeret en ’innovation sprint’ under titlen ”Accelerating Next Generation Sustainable Partnerships”. På tværs af kulturer og forskellige akademiske discipliner samarbejdede de studerende om at udvikle løsninger på konkrete virksomhedsrelaterede udfordringer med afsæt i FNs Verdensmål formuleret af danske Velux og Hempel sammen SK Energy (del af SK Group) fra Korea. De havde kun 56 timer.

På finaledagen, under overværelse af Kronprins Frederik, koreanske VIPs, den danske erhvervsdelegation, samt et massivt pressefremmøde, kunne de tre bedste grupper præsentere deres kreative, innovative og bæredygtige løsninger til virksomhederne. En stor oplevelse for de studerende, men så sandelig også for os tilskuere. Det var nemlig intet mindre end utroligt, så langt de studerende var nået på den korte tid. I videoen nedenfor, går vi mere i dybden med de tre udfordringer og innovation sprint-formatet:

Video fra Innovation Sprint

Formålet med det hele var dels at inspirere centrale sydkoreanske myndigheder, uddannelsesinstitutioner, studerende og virksomheder, dels at give de direkte involverede virksomheder en række konkrete, potentielle ideer og løsninger til SDG-relaterede udfordringer. I al stilfærdighed lykkedes vi med missionen.

I oktober gentog vi derfor store dele af arrangementet, denne gang med fokus på FN’s Verdensmål med relevans for den maritime industri. Uden kronprins og kronprinsesse, men i tæt samarbejde med den danske klynge Martime Development Center, Orients Fond, Korea Maritime and Ocean University, DESMI og Esvagt.

3 gode grunde til at gentage innovation sprints

I begge tilfælde var der tre overordnede erfaringer, der samlet set er motiverende for at gentage successen: For det første var metoden bag innovation sprints og de nødvendige didaktiske processer (meget) nye i en koreansk uddannelsesmæssig kontekst, men alle de deltagende institutioner ønsker at gentage successen. For det andet har både de danske og koreanske studerende i evalueringerne enstemmigt udtrykt stor tilfredshed med udbyttet. At deltage har især forbedret deres interkulturelle forståelse, givet dem en dybere men samtidig mere praktisk forståelse af FN’s Verdensmål og en fornyet forståelse af vigtigheden af at kunne gøre sig selv og sit arbejde forståeligt i et kondenseret format. Sidst men ikke mindst har de deltagende virksomheder alle som én fået noget konkret og inspirerende ud af deres aktive deltagelse, og har givet udtryk for at de vil arbejde videre med flere af ideerne.

De koreanske institutioner og virksomheders entusiasme er som nævnt bakket op af Moon-administrationens grønne ambitioner, som igen bakkes op af adskillige miljøfokuserede NGO’s med hovedkontor i Seoul (GGGI, Climate Fund, WeGo). For at cementere det hele danner Seoul i juni 2020 derfor rammen for det næste P4G Summit, der netop har til hensigt at danne triple-helix-partnerskaber, der hurtigt og effektivt kan udrulle allerede eksisterende løsninger på de største globale udfordringer i udviklingslande på stor skala.

Dette leder mig tilbage til min første pointe: I løbet af én generation har Sydkorea udviklet sig til at være blandt verdens førende økonomier, og på et udenrigspolitisk plan er de i de seneste år begyndt at påtage sig et globalt ansvar, når det kommer til at løse verdens store fælles udfordringer.

Verden ser mod Seoul i 2020 og ICDK ser frem til flere initiativer

Her på innovationscentret i Seoul kigger vi allerede frem mod et spændende P4G-Summit til sommer. Et P4G-Summit der helt sikkert kommer til at tiltrække politiske personligheder og virksomhedsspidser fra store dele af verden. Men forhåbentligt vil man også involvere ungdommen med det formål at inspirere dem til at arbejde på tværs af kulturer og hen imod kreative, bæredygtige, innovative løsninger for fremtiden.

 

Hvis du har interesse i at høre mere om dette projekt, eller i at lave innovationsprints inden for andre specifikke sektorer kan du kontakte Innovationsattaché Eske Rosenberg på [email protected].