Skip to content

Første nye fakultet på Stanford University i 70 år får fokus på klima og bæredygtighed

Der skrives lige nu historie på Stanford University. For første gang i 70 år etablerer universitetet et helt nyt fakultet, som får fokus på klima og bæredygtighed. Fakultet bliver en vigtig samarbejdspartner for Innovation Centre Denmark i Silicon Valley i arbejdet med den grønne omstilling.
På et nyligt møde – i forbindelse med miljøminister Lea Wermelins besøg i Californien – fortalte prorektor og forskningsdekan Kathryn Moler ved Stanford University om den sidste slutspurt med at gøre det nye fakultet klar til åbningen til sommer 2022. Det nye fakultet byder på spændende nytænkning omkring tværvidenskab, uddannelse og forskning, og har som vision at være med til at skabe en fremtid, hvor mennesker og natur trives og lever i balanceret sameksistens. Kathryn Moler understregede flere gange, at det nye fakultet er meget interesseret i internationale samarbejder og åben for dialoger herom. Det er en invitation, som Innovation Centre Denmark i Silicon Valley vil følge op på i vores arbejde med at bygge bro mellem dansk og amerikansk forskning og innovation på det grønne område.

Fakultetets organisering

Det nye fakultet vil blive bygget op omkring fire akademiske divisioner, der hver især kommer til at rumme en række institutter og forskningsdiscipliner. De fire divisioner er tænkt som en overgangsstruktur, der med tiden skal ændre sig i takt med, at nye tværvidenskabelige fagligheder udvikler sig og bliver til nye institutter, forskningscentre og uddannelser. I første omgang flyttes 12-14 eksisterende institutter over i det nye fakultet.

Se figur 1 på Stanford University's hjemmeside

Figur 1: Det nye fakultets organisering

Nye tværfaglige institutter

Foruden de fire akademiske divisioner bliver det en central del af arkitekturen, at fakultetet fra start bliver bygget op omkring en række tværfaglige temaer, som bliver organiseret i nye tværfaglige institutter. De nye institutter får fokus på emner som bæredygtige energiløsninger, fangst, brug og lagring af CO2, biodiversitet, klimatilpasning, vand, hav, fødevarer, cirkulær økonomi, bæredygtig byudvikling, miljøretfærdighed og -kommunikation m.v.

De nye tværfaglige institutter bliver knyttet til de verdensberømte institutter Precourt Institute for Energy, Woods Institute for the Environment og et helt nyt Sustainable Societies Institute, som alle tre går på tværs af hele Stanford University. Som led i etableringen af de nye institutter bliver der investeret i interdisciplinær forskning, hvor der indledningsvist bliver oprettet op mod 60 nye stillinger og udviklet helt nye tværvidenskabelige uddannelser.

Bæredygtighedsacceleratorer

I stil med Stanford ægteparrets ånd bliver det nye fakultet fra dag ét også født med sin helt egen bæredygtighedsaccelerator. Acceleratoren skal være platformen, hvor Stanfords forskere og eksterne partnere samarbejder om at skabe og skalere de løsninger, som en bæredygtig samfundsudvikling kræver. Der vil i acceleratoren blive ansat medarbejdere, der er eksperter i at samarbejde med eksterne partnere, og som kan hjælpe forskningsgrupper på Stanford University med at realisere idéer med stort potentiale for en bæredygtig effekt. Selvom acceleratoren kommer til at blive indlejret på det nye bæredygtighedsfakultet, så vil den ikke kun skulle supportere fakultets egne forskningsteams, men forskere fra hele Stanford University.

Oplagt samarbejdspartner for Danmark

Det nye klima- og bæredygtighedsfakultet vil være klar til at modtage studerende og forskere fra ind- og udland fra sommeren 2022. De forskergrupper, centre og institutter, som bringes ind i det nye fakultet, er i forvejen verdensførende, og ved at samle dem under ét fælles tag er det håbet, at universitetets fodaftryk inden for klima og bæredygtighed vil blive endnu stærkere i fremtiden.

For danske interessenter og Innovation Centre Denmark i Silicon Valley er det nye fakultet en oplagt partner, som vi håber på at kunne etablere konkrete samarbejder med. Det gælder både i forhold til regeringens grønne forskningsstrategi og de missionsdrevne grønne partnerskaber, men også bredere i forhold til emner som bæredygtig byudvikling, biodiversitet, klimatilpasning og cirkulær økonomi. Potentialet for samarbejde knytter sig ikke kun til danske forskningsmiljøer på universiteterne, men bredt til både offentlige og private aktører i Danmark, som gerne vil indgå i en samskabelsesproces med Stanford universitetets forskere om at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger. Vil man ind i sådanne samarbejder, er det afgørende, at man har noget at bringe til bordet – f.eks. viden, teknologi, metoder eller finansiering. Her vil den nye bæredygtighedsaccelerator være en vigtig indgangsdør fremadrettet for at afsøge interesse og muligheder for samarbejde mellem danske aktører og forskerne på det nye fakultet.

 

Danske universiteter, de nationale klynger, relevante myndigheder og andre interessenter, som gerne vil vide mere om det nye bæredygtighedsfakultet, og eventuelt afsøge muligheder for potentielle samarbejder er velkomne til at kontakte Innovation Centre Denmark i Silicon Valley. Innovationscentret har et stort team af medarbejdere, der allerede har mange gode kontakter til flere af de institutter, der nu flyttes ind på det nye fakultet. Vi sidder klar til at hjælpe. Kontakt innovationsattaché Allan Skårup Kristensen, [email protected], for at høre nærmere og følg Innovation Centre Denmark Silicon Valley på LinkedIn og Innovationscentrets arbejde på Denmark in Silicon Valley.

Ministerbesøg ved Innovation Centre Denmark Silicon Valley