Skip to content

Her er Tysklands nye Excellence-universiteter

11 tyske universiteter og universitetsforbund har fået Excellence-bevillinger og kan nu kalde sig ”Excellenceuniversiteter.” De prestigefulde midler er prikken over i’et i de massive og langsigtede investeringer i forskning, Tyskland foretager. Danske forskere kan også få gavn af den satsning.
I år fejrer den tyske grundlov 70-års jubilæum. Det fejres med en række arrangementer rundt om i landet og ikke mindst på universiteterne. Hvorfor? Fordi forskningsfriheden (på tysk: Wissenschaftsfreiheit) er specifikt sikret i Artikel 5, stk. 3 i den tyske grundlov. Tyske videnskabs- og forskningsinstitutioner har sågar oprettet en platform for at konsolidere fejringen.

Langsigtede satsninger på vej mod rekordhøje forskningsinvesteringer

Det er ikke kun tyske forskningsinstitutioners autonomi, som kan fejres. Også investeringsniveauet i forskning og innovation er på vej op: Den tyske forbundsregering og delstaterne samt de forskningsfinansierende organer satser på langsigtede bevillinger, og målet er, at Tysklands investeringer i forskning og udvikling skal nå 3,5 % af BNP i 2025 (mod aktuelt ca. 3 %).

Et af de mest sejlivede programmer hos Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), den centrale forskningsfond i Tyskland, er det såkaldte Sonderforschungsbereich, som giver tilskud til forskningscentre på tværs af forskningsområder i op til 12 år per projekt. DFG har i alt finansieret over 1.000 forskningscentre gennem programmet, der har eksisteret siden 1968. Det samlede projektbudget er i år på 612 mio. euro.

Danske forskere og virksomheder kan også deltage i forskningscentrene og benytte den forskningsinfrastruktur, som bliver etableret gennem projekterne. De skal blot inviteres ind i CRC-ansøgningen af en tysk partner.

Såvel de tyske universiteter som de ikke-universitære forskningsinstitutioner (Max Planck-institutterne, Fraunhofer-institutterne, Helmholz- og Leibniz-organisationerne samt forskningsfonden DFG) har indgået ”pagter” med den tyske regering og delstaterne om langtidsfinansiering. Eksempelvis blev der for nylig indgået en ny aftale om forlængelsen af ”Pakt für Forschung und Innovation”, som vil øge finansieringen af de ikke-universitære forskningsinstitutioner med 3 % årligt helt frem til 2030. Det svarer til i alt 120 mia. euro – 900 milliarder kroner – i det næste årti.

Den tyske Excellence-strategi (tidligere Excellence-initiativ), er nu nået til finalen og dermed den mest prestigefulde del af konkurrencen: Udnævnelse af nye excellence-universiteter.

Med prædikatet ”Excellence-universitet” følger en fast årlig bevilling på mellem 10 og 28 mio euro i de kommende 7 år og mulighed for, at universiteterne kan styrke deres forskningsposition internationalt. Bevillingerne kan enten gå til enkelte universiteter eller forskningsmiljøer på tværs af universiteterne (baseret på hvordan institutionerne har klaret sig tidligere i konkurrencen). I ansøgningen om at blive excellenceuniversitet har universiteterne tydeliggjort deres særlige profil samt vist, hvordan de vil videreudvikle deres forskningsmæssige styrkepositioner fremover.

Excellente forskningsmiljøer med internationalt vingefang

Vejen til at nå målet som Excellence-universitet har været lang, og sidste del af ansøgningsforløbet har inkluderet en omfattende reviewproces, hvor internationale ekspertpaneler blandt andet har besøg forskningsmiljøerne for også rent fysisk at evaluere forskningskapacitet, infrastruktur og organisatorisk forankring.

Med afgørelsen, som faldt den 19. juli 2019, kan 10 tyske universiteter og et universitetsforbund nu kalde sig Excellence-universiteter. For nogle af universiteterne er der tale om en titel, der fastholdes. For andre er det et nyt adelsmærke. Her fra udkigsposten i München kan jeg helt tydeligt mærke, hvor stor betydning Excellence-bevillingerne har og får for de tyske universitetsmiljøers anseelse, både lokalt, nationalt og uden for landets grænser.

Nye tyske excellenceuniversiteter = nye danske samarbejdsmuligheder?

De nye excellenceuniversiteter bliver nu (endnu) mere attraktive samarbejdspartnere, også fordi de med Excellence-bevillingen vil have større muskler til at dyrke og indgå i nye internationale projekter, herunder i regi af Horizon 2020 og Horizon Europe. Det kan være interessant for danske forskere og virksomheder.

Her er oversigten over de nye Excellence-universiteter, hvor de sydtyske delstater Baden-Württemberg og Bayern, samt Nordrhein-Westfalen dominerer med hver to universiteter:

Excellence-universiteter

 • Verbund Berlin (fælles bevilling til de fire Berlin-universiteter: Freie Universität Berlin, Universität-Humboldt zu Berlin, Technischer Universität Berlin og Charité Berlin)
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 • Technische Universität Dresden
 • Universität Hamburg
 • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 • Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
 • Universität Konstanz
 • Ludwig-Maximilians-Universität München
 • Technische Universität München
 • Eberhard Karls Universität Tübingen
 • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
uni
Kilde: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
ICDK i München opfordrer danske forskere, organisationer og virksomheder til at kontakte innovationscentret for at høre nærmere om samarbejdsmulighederne med de tyske Excellence-universiteter.